Občanský soudní řád

17.12.2020

Praha, 3. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 8)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:27:23 - 12:28:52:

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, kolegyně, kolegové, neřeknu nic nového. Možná vaším prostřednictvím, paní senátorko, jenom ještě trochu se přidám k tomu, co říkal pan kolega Nytra. Já nevím, jestli je to dva nebo kolik let, jsem byl společně s panem senátorem Nenutilem, předkladatelem také návrhu zákona, který zaváděl teritorialitu, jinými slovy tím říkám, že jsem také příznivcem teritoriality, následně, když jsme se s tím návrhem zákona dostali do sněmovny, tak bych vám rád popsal, jak to tam vypadalo, jaké byly reakce. Myslím si, že pokud bychom tu věc mysleli vážně, tak by stálo za to udělat to trochu jiným postupem, než to dneska schválit jako pozměňovací návrh, který ještě ani neprošel výborem, protože tím vlastně těm, kteří to nechtějí, dáváte do ruky některé argumenty, které v rukách mít nemusí. Takže to je jenom moje poznámka. Neříkám, jak kdo má hlasovat, jak se k tomu má postavit, jenom upozorňuji, že tady je poměrně velká skupina senátorek a senátorů, kteří ten váš pozměňovací návrh nebo respektive jeho smysl podporují, na druhé straně opravdu možná by stálo za to se zamyslet nad tím, jestli bychom nebyli schopni najít vhodnější dobu, kdy ho předložíme, byť vím, že pan kolega Canov je člověk netrpělivý, když to není hned, tak je to pozdě.