Pestrá krajina 2020 – zdravice předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila

05.02.2021

asz.cz | 8:19 


„Stejně jako vy si vážím svobody rozhodování, jejíž druhou stranou je odpovědnost. Jsem si jistý, že tudy vede cesta k dostatku dobrých a zdravých českých potravin, ke krásné krajině, vodě v krajině, zdravé půdě a kultivovanému venkovskému prostředí. A stejně jako vy nesnáším cestu byrokratických zákazů, omezování,“ zaznělo ve zdravici předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila na konferenci Pestrá krajina.

 

Vážený pane rektore,
vážený pane předsedo programu Pestrá krajina,
vážení diváci,

jsem rád, že je tady opět po roce krásná příležitost k setkání na konferenci a vyhlášení výsledků již třetího ročníku programu Pestrá krajina.

Rád jsem udělil záštitu dnešní akci - druhému ročníku konference. Měl jsem k tomu hned tři důvody.

Program Pestrá krajina, jehož duchovním otcem je předseda Asociace soukromého zemědělství pan Šebek, považuji za zcela zásadní počin . Počin významný nejen pro současnost, ale i pro další generace. Dobře vím, že čeští sedláci jsou po staletí zvyklí hospodařit tak, aby předali svůj statek, půdu, přírodu i zkušenosti svým potomkům se ctí. Jsou to zahradníci naší republiky. Nemohu nepřipomenout i naši zodpovědnost za Zemi jako celek a morální povinnost reagovat na klimatickou změnu.

Jsem rád, že konference se koná na půdě České zemědělské univerzity. Je zjevné, že téma pestré krajiny, ale dodávám také zdravého a kultivovaného prostředí, tady nachází pochopení a podporu. Jako bývalý učitel si vážím toho, že myšlenky Pestré krajiny univerzita předáváte svým studentům. Že je učíte diskusi, přemýšlení a hledání cest, že zdůrazňujete, že zemědělci nejsou jen producenti potravin. Jsou důležitými tvůrci české krajiny s velkou zodpovědností. Velmi podstatné je také zapojení vědy a výzkumu a obecně akademické sféry.

A třetí důvod? Na loňském zasedání Rady Asociace soukromého zemědělství jsem nabídl pomoc při prosazování dlouhodobých cílů Asociace a jsem zvyklý slovo dodržet.

Připomínám, že jsem příznivcem všech, kdo dobře hospodaří a zodpovědně se starají o půdu a o krajinu vůbec.

Stejně jako vy si vážím svobody rozhodování, jejíž druhou stranou je odpovědnost  Jsem si jistý, že tudy vede cesta k dostatku dobrých a zdravých českých potravin, ke krásné krajině, vodě v krajině, zdravé půdě a kultivovanému venkovskému prostředí.

A stejně jako vy nesnáším cestu byrokratických zákazů, omezování. Opravdu musím jako občan sledovat a dodržovat kvóty, kolik procent našich potravin jsem povinen nakupovat? Potřebujeme další armádu kontrolorů, pokuty a zákazy? Jako hejtman jsem Vysočinu často prezentoval jako region brambor a mléka a lesů, jsem pyšný na podnikavost a um našich zemědělců. Rád nakupuji na farmářských trzích, po našem jablku nebo sýru vždycky sáhnu rád. Ale svobodně.

V loňském roce na konferenci zaznělo (a já to dobře vím), že Asociace považuje za ideál rodinné hospodaření. Vážím si ale toho, že Asociace v oblasti zemědělství nechce dělit subjekty na velké a malé. Nechce tvořit nepřekonatelné bariéry a příkopy mezi rodinnými farmami a jiným typem hospodaření.

Ano, musíme společně hledat schůdné cesty s tím, že pro šetrné a zodpovědné hospodaření v pestré krajině by bylo dobré získávat i ty velké.

Věřím, že dnešní konference k tomu zásadně přispěje.

Děkuji všem účastníkům soutěže za odvahu zapojit se do soutěže i za vykonanou práci.

Přeji dnešní konferenci Pestrá krajina hodně zajímavých a pozitivních myšlenek a inspiraci nejen pro rok 2021.

 

Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR, 3. 2. 2021

 

Odkaz na článek.

Přílohy