Petice Braňme média veřejné služby!

13.06.2019

Praha, 9. schůze Senátu


Petice Braňme média veřejné služby! (Tisk č. 283)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:12:36 - 12:15:24:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážení petenti, dámy a pánové. Já si myslím, že je jasné, že je bytostným zájmem každého demokrata je bránit média veřejné služby, že je to dokonce takový trochu sobecký zájem. Já to vysvětlím, protože když se mně někdy občané ptají, správně říkají, že je pro mě jako senátora jednodušší něco vyjednat na nějakém ministerstvu nebo zařídit, aby se nějaký úřad choval jinak, tak já řeknu, je to pravda, ten důvod není ani tak v tom, že jsem zvolený senátor, ale v tom, že ti, kteří jsou potom oslovováni, ať je to úřad nebo třeba ministr, se bojí toho, že když nebudou reagovat, tak já to tady do toho mikrofonu řeknu a vy to napíšete. Proto se snažím vyhovět, v tom je ta vaše role nezastupitelná, abyste se věnovali i věcem, které nejsou mediálně tak zajímavé, abyste ty věci sdělovali pravdivě veřejnosti. My zase potom máme úkol vás bránit a dělat všechno proto, abyste to tak, jak jsem popsal, mohli dělat, ale chci upozornit, že ta závislost vlastně v této věci je vzájemná, protože vy jste ochránci toho, aby tady mohla normálně fungovat demokracie a svobodná společnost, pokud tak nebudete činit, tak potom ten důvod, abychom my vás chránili, nebude tak silný. Takže asi jsem řekl věci, které jsou každému z nás jasné, na druhé straně je dobře, že při příležitosti projednávání takovéto petice si to můžeme znovu takto uvědomit a zopakovat, já to mohu využít i k tomu, abych vás poprosil, abyste se nebáli a skutečně ty věci, které my tady říkáme, nezkresleně dávali veřejnosti na vědomí, protože těch možností, že se tak děje zkresleně a nepravdivě, přibývá. Děkuji.