Petice - Chceme kvalitní zdravotnictví

09.10.2013

Praha, 14. schůze Senátu


Petice občanů České republiky za zachování fungujícího zdravotnictví "Chceme kvalitní zdravotnictví" (Tisk č. 131)

čas 18:54:48 - 18:56:19:

Vážený pane předsedající, vážení petenti, já se omlouvám, řeknu jednu věc, která se týká poznámky paní místopředsedkyně Gajdůškové a následně i pana kolegy Janečka. Já jsem asi před dvěma roky navštívil Spojené státy americké, kde upozorňuji, že sněmovna reprezentantů má 435 členů a Senát má 100 členů. Když jsme byli na zasedání, tuším, že to byla sněmovna reprezentantů, tak tam sedělo asi 15 lidí. Sedělo tam 15 lidí, protože ti lidé jako sami ví a usuzují, kdy kde mají, resp. nemají být. Anebo zda se na tu věc dívají ve své pracovně, protože tam mají možnost přímého přenosu. Já bych si nikdy netroufl říct, že pana předsedu Senátu Štěcha to, co se tady teď děje, nezajímá. Netroufl bych si říct, protože tady nesedí. Netroufl bych si to říct stejně ani o panu kolegovi Víchovi. Prosím vás, přestaňme tyto věci říkat. Samozřejmě je možné, že ten, kdo tady nesedí, tak ho ta věc nezajímá. Ale je taky možné, že ten, kdo tady nesedí, tak ho ta věc zajímá, a jen se na ni dívá někde v kanceláři. Nedělejme ze sebe horší lidi, než jsme. Opravdu, nechme těchto věcí a vyvozování toho, že kdo zrovna nesedí tady v lavici, že nepracuje a že je lenoch a že ho ty věci nezajímají.

Omlouvám se za to vystoupení, ale nechme toho, škodíme sami sobě.

Přílohy