Petice - veřejný pořádek a sociální záležitosti

18.06.2015

Praha, 9. schůze Senátu


Petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí (Tisk č. 1)

čas 17:41:32 - 17:42:19:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Jak tady už bylo řečeno panem předsedou Jermářem, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí petici rovněž projednal, v podstatě podpořil připomínky a návrhy v petici obsažené a zaujal na žádost garančního výboru stanovisko, které máte všichni přiložené v materiálech, jež máte zřejmě před sebou, a pověřil mě, abych předal usnesení předsedovi výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky, což se také stalo.

Toto je podle mně zpráva výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Přílohy