Pomoc v hmotné nouzi - doplatek na bydlení

20.03.2014

Praha, 19. schůze Senát


Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 194)

čas 10:54:08 - 10:56:51:

Vážený pane předsedající, vážení předkladatelé, dámy a pánové, já jenom volně naváži na paní místopředsedkyni Gajdůškovou třemi poznámkami.

První je, že navrhovatelé tohoto zákona udělali skutečně veliký kus práce a kromě všech dalších konzultací došlo i k tomu, že celý pozměňovací návrh, který nyní doporučují k přijetí, byl konzultován právě s ministerstvem práce a sociálních věcí a měl by být, pokud nedojde k nějakým zásadním změnám, což nemůžeme vědět, vlastně podmnožinou komplexního pozměňovacího návrhu, který řeší další problémy spojené se sociálně vyloučenými a měl by do něj zapadat. Čili z hlediska komplexní novelizace, pokud přijmeme dnešní pozměňovací návrh, problém by neměl nastat. Otázkou samozřejmě je, jakým způsobem se postaví k připravenému komplexnímu pozměňovacímu návrhu současná vláda, protože tento návrh vznikal již za pana ministra Koníčka, ale věřím, že je si vědoma toho, že tento problém je potřeba řešit a že to nedozná nějaké velké zdržení.

To je moje první poznámka.

Druhá poznámka se týká toho, že kromě těch, co jsou v ubytovnách ubytovaní a jsou vlastně využíváni jako bílí koně, a kromě ubytovatelů, kteří na tom vydělávají, je tady ještě třetí skupina lidí, a to jsou ti, co bydlí kolem ubytoven a kolem míst, kde jsou ubytováni ti, co pobírají sociální dávky a případně příplatky na bydlení.

To je další věc, kterou změna zákona aspoň částečně řeší, protože potom by nemělo docházet k některým věcem, které jsou vlastně nedůstojné nejenom vůči ubytovaným, ale i vůči těm, co v okolí těchto ubytoven žijí.

To jsou dvě moje poznámky.

Tou třetí je jenom prosba, protože zákon byl projednáván napříč politickým spektrem a ve velké koordinaci s ministerstvem práce a sociálních věcí, abychom tento zákon přijali, neboť i kdyby současná vláda jednala, jak může nejrychleji, tak nějaké změny se dočkáme nejdříve za rok, a to jsou další ztráty jak ekonomické, tak sociální pro tento stát. Děkuji.

Přílohy