Pomoc v hmotné nouzi - veřejná služba

18.12.2013

Praha, 17. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 195)

čas 17:43:04 - 17:44:07:

Vážený pane předsedající, vážení předkladatelé, dámy a pánové, já jenom dvě věci k tomu. První je, že tady v jednom z těch příspěvků zaznělo, že ty zákony nejsou jenom o nápravě jakési ekonomiky, ale jsou také o sociálním smíru. A to nerovné postavení mezi pracujícími a nepracujícími, a to oboustranně nerovné, je potřeba nějak napravit. A my všichni víme, že to těmi zákony, které tady dneska navrhujeme, nedokážeme. Ale minimálně věřím, že si toho aspoň někdo všimne a přistoupí k tomu komplexně, jak třeba tady o tom mluvil pan místopředseda Škromach. A že řekneme, nebo tím, co tady dnes provádíme, upozorníme na to, že to je potřeba. To je moje první poznámka.

Ta druhá: Protože my jsme politici, a jak je teď moderní, makáme, tak já navrhuji za klub ODS, abychom, pokud to bude potřeba, jednali i hlasovali po 19. hodině.

Přílohy