Projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Foru 2000

12.10.2021

Praha, Palác Žofín


Vážená paní Radičová, vážený pane Gershmane, vážená paní Jourová, vážené dámy, vážení pánové, vzácní hosté zde v sále i u obrazovek nebo monitorů,

na úvod mi dovolte, abych poděkoval za pozvání na 25. Fórum 2000. Jsem rád, že mohu mluvit tady odsud a nikoliv z monitorů.

Fórum 2000 se koná po pětadvacáté a zabývá se svobodou, demokracií a aktivitou lidí, kteří svobodu a demokracii chtějí. A shodou okolností je to letos taky tak, že český Senát, který tady reprezentuji a zastupuji, také funguje již přesně 25 let. A pokud se něčím v poslední době zabývá, tak je to právě sílou a stabilitou demokracie, její propagací a vzájemnou podporou demokratických zemí. Toto máme společné a jsem tomu velmi rád.

Tématy, kterými se dnes máme zabývat, je jednak spolupráce demokracií a potom také aktivní občanství. Jsem velmi rád, že v tutu chvíli nad rámec toho, co jsem chtěl původně říkat, mohu říci, že jsme dnes svědky toho, že se demokratické síly spojily v rámci voleb, které proběhly, a věřím, že dokážou ustavit a dohodnout se na společné plně demokratické vládě. Mám z toho dobrý pocit a myslím si, že to je dobrý příklad pro všechny ostatní, že pokud děláte politiku poctivě, můžete vyhrát, aniž byste byli populisty nebo lidmi, kteří neříkají pravdu.

Když jsem přemýšlel, co bych vám měl konkrétně říci o spolupráci v demokracii, tak jedna z možností byla, že bych Vám přečetl můj osmistránkový projev z univerzity Chengchi na Taiwanu. Protože na to nemáme čas, tak to dělat nebudu, nebojte se. Ale musím říci, že jsem přesvědčen, že jedna z našich rolí je pomáhat izolovaným demokraciím, těm, které žijí a v zádech mají tzv. velkého bratra.

Věřím, že aspoň někteří rozumí tomu, o čem mluvím. Rovněž bych chtěl říci, že pro nás pro všechny bylo velmi důležité, pokud jsme cítili podporu demokracií v okamžiku, kdy se stalo, že u nás v Česku ve Vrběticích došlo k akci, s velkou pravděpodobností k akci cizích zpravodajských sil z totalitní země. A rovněž považuji za velmi důležité, pokud se demokracie angažují například na úrovni Krymské platformy, aby ukázaly, že anexe Krymu je nepřijatelná.

To jsou všechno věci, které je nutné dělat, kde je nutné demokracie v jiných zemích podporovat a státy které k tomu mají historickou paměť, k tomu mají lepší předpoklady. Patří k nim i Česká republika.

Máme svoji historickou paměť, ať mám na mysli rok 1938 nebo pak rok 1968.

Mé první sdělení vám všem tedy je, že demokratické země by nikdy neměly ustupovat totalitám. Protože pokud tak učiníme, a to i třeba z důvodu, že nám to v daný okamžik přináší určité ekonomické výhody, tak za to mnohokrát, mnohonásobně zaplatíme. Protože není tomu tak, že by totalita něco dávala zadarmo. Vždycky si následně něco vezme a vezme si víc, než dala. Proto prosím neustupujme jako demokratické země totalitám.

Když vzniklo svobodné Československo v roce 1918, tak se říká, že náš první československý prezident T. G. Masaryk řekl, že „Demokracii bychom měli, teď ještě ty demokraty“. Já si dovolím říci, že to platí opačně. Že k tomu abychom vytvořili demokracii, tak potřebujeme mít ty demokraty. Protože ty potom vytvoří tu demokracii.

A k tomu abychom byli dobrými demokraty, tak potřebujeme odvahu nebo chcete-li statečnost a vůli, protože jedině potom budeme mít možnost uplatňovat a prosazovat základní lidská práva a svobody, prosazovat zásady dělby moci, prosazovat svobodné volby, to znamená, že tou první vlastností demokrata musí být odvaha.

Druhou vlastností je odpovědnost, my v česku občas říkáme zodpovědnost. Zodpovědnost za něco a někoho, zodpovědnost vůči druhým. Ono se totiž říká, my jsme tady dneska a můžeme existovat, protože některé fyzikální konstanty mají přesně takové hodnoty, které umožňují člověku existovat a rozvíjet se. A to je dar a závazek najednou. My bychom si měli uvědomit, že to co je pro nás důležité je, že my nyní, protože jsme dostali ten dar tady být, fungovat a žít zde v demokracii, bychom se měli chovat férově, skromně a šetrně. Jak se někdy moderně říká – trvale udržitelně. A k tomu patří i boj a pomoc ostatním demokraciím, k tomu patří i zodpovědnost.

Třetí vlastností je, že každý demokrat, musí být aktivním občanem. Musí mít v sobě energii, kterou předává dál, musí mít schopnost projevovat tu odvahu a odpovědnost, protože pokud tak nebudete činit, tak ty vlastnosti, že jste odvážní nebo zodpovědní vám budou k ničemu. To znamená je potřeba být aktivní, působit na ostatní a prosazovat ty myšlenky, které přísluší odvážným a zodpovědným lidem.

No a já jsem skoro u konce, protože k tomu co potřebujete, abychom to dokázali, je dobré mit před sebou příklady. Lidi, kteří tou cestou již šli.

Jsem velmi rád, že mohu být u toho, kdy první mezinárodní cenu Fora 2000 za odpovědnost a odvahu dostane Carl Gershman. Člověk, který je přesně takový. Je odvážný, odpovědný a má energii. Já mu za to moc děkuji, protože to jsou příklady, které potřebujeme slyšet, vidět, a kterým bychom za to měli dnes poděkovat. A já jsem moc rád, že se tak den stane.

Na závěr děkuji Foru 2000 za odvahu a zodopovědnost, za cenu kterou vypsali a děkuji Carlu Gershmanovi, že je nám příkladem. Díky moc.

Přílohy