Projev předsedy Senátu Miloše Vystrčila na sněmu Hospodářské komory

26.05.2022

Olomouc, Clarion Congress Hotel


Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny,  vážený pane prezidente Hospodářské komory, vážený ústavní činitelé a zejména vážení podnikatelé, zaměstnavatelé.

Já chci na úvod poděkovat za pozvání a zdůraznit jednu důležitou věc, na kterou si myslím, že trošku v tom shonu zapomínáme. Chtěl bych Vám poděkovat a ocenit Vaši práci, jednak v době covidu, v době pandemie, kdy to často byla vaše aktivita, která z vašich zdrojů způsobila, že jsme měli ochranné pomůcky, které jinak nebyly k dostání, a nebo, že jste poskytli podporu tam, kde to bylo potřeba, protože nikdo jiný tu podporu poskytnout nedokázal.

Druhá věc, kterou chce velmi ocenit, je ten přístup, který celá řada z Vás prokázala v okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině. Kdy já jsem byl, sám osobně, svědkem toho, jak pomáhate, jak poskytujete humanitární pomoc zase opět ze svých zdrojů, zadarmo a bez toho, aniž by Vás o to kdokoliv žádal a musel Vás kdokoliv řídit. To si myslím, že je potřeba tedy říci, je potřeba ocenit, že kromě toho, že se staráte o to, abyste mohli dobře podnikat, dobře fungovat, abyste měli zisky a mohly vytvářet blahobyt. Tak také jste schopni i v okamžicích nejtěžších část toho svého zisku, část toho svého bohatství, část toho co jste svoji práci získali dát ve prospěch všech, protože to je potřeba tzn. projevujete solidaritu a já si toho velmi vážím.

Druhá věc, kterou by člověk měl udělat, když je někam pozván je, že pokud tam už někdy byl, tak řekne, co z toho, co slíbil, kdysi splnil. Já jsem tady s vámi mohl být, ne tady, ale bylo to v Brně 16. 9. 2021 tzn. před necelým rokem, kdy na brněnském výstavišti se také měl možnost k vám promluvit a mluvil jsem tenkrát o dvou věcech, na kterých by s vámi český Senát rád spolupracoval. Dnes je zopakuji, ještě jednu věc přidám.

Mluvil jsem jednak o tom, že jsem velmi vděční, jsem rád za tu spolupráci v oblasti legislativy, protože jsou to právě podnikatelé, je to Hospodářská komora, případně další podnikatelská uskupení, která pomáhají českému Senátu v okamžiku, kdy připomínkujeme zákony, které k nám přicházejí z Poslanecké sněmovny. Pokud mám říct konkrétní příklad, tak například i vaše stanovisko, které jste nám v květnu dali a týkalo se možnosti používání biomasy pomocí jenom čestného prohlášení způsobilo, že v Senátu jsme tento návrh zákona o obnovitelných zdrojích energie podpořili, a to jenom 1 příklad. Já za děkuji a znovu potvrzuji, že my ta vaše stanoviska pečlivě studujeme, zabýváme se jimi a také je využíváme.

Druhá věc, která tady už zazněla, jsou podnikatelské mise. Já osobně musím říci, že vždycky pro mě podnikatelská mise nebo zahraničí cesta, kde se také zúčastní zástupci podnikatelů, je obohacující. A ty přínosy jsou 2 o tom jednom tady mluvil pan prezident Dlouhý, protože je důležité, abyste získávali nové trhy, abyste mohli navazovat nové příležitosti podnikatelské a aby bylo možné, abyste opět získávali další možnost být konkurenceschopnými a uplatňovat se na těch cizích, evropských i mimoevropských trzích. Já od té doby, co jsem byl na tom vašem posledním setkání, jsem uspořádal 2 podnikatelské mise. Jedna byla do Velké Británie a Irska, druhá, která byla zmiňována do Gruzie a chystá se další do Spojených státu amerických. Ale tyhle cesty mají ještě druhý efekt, o kterém já jsem ani netušil, jak je významný, a to je, že my se potkáváme, a protože například v letadle nebo někde jinde strávíme spolu docela dost času, tak máme možnost více poznat svoje vzájemné potřeby a více se pochopit. A to je velmi důležitá věc, protože právě ta komunikace mezi politiky, politickými představiteli a zástupci podnikatelské sféry je základní a bude podle mě tím hlavním, co musíme zvládnout v tom období, které je před námi tzn. ten druhý efekt těch podnikatelských misí a té účasti podnikatelů společně s politiky na těch zadních cestách je právě tenhleten. Já bych ho vůbec nepodceňoval, je velmi důležitý. Já za to chci poděkovat. Vidím tady pana viceprezidenta Jakubského, chci za to poděkovat, je to věc, která opět rozšiřuje obzory a je pro politiky velmi důležitá.

Ta třetí věc, o které se chci zmínit a kde chci nabídnout, ani ne snad pomoc českého Senátu, jakousi nabídku, a to je, že pokud by bylo potřeba vést nějaká jednání. Pokud by bylo potřeba se na něčem dohodnou, tak český Senát je připraven poskytnout své prostory, poskytnout své zázemí, protože někdy se ukazuje, že i to, kde se jedná, je docela složité k tomu, aby potom hledají dohodě. Vždycky je lepší, když vzniká nějaká, v uvozovkách, neutrální půda nebo půda, která je vhodná k tomu, aby se některé věci dohodli, když to nejde nikde jinde.

Poslední částí toho co jsem chtěl říci, jsem si jí tady nazval Co je před námi a jak jsme na to připraveni. Já osobně jsem přesvědčen, že k tomu, abychom uspěli v té době, která je před námi, tak je důležité splnit 2 podmínky a připravit se na třetí, která nás čeká a věřím, že se jí dočkáme velmi brzy.

Tou první podmínkou, ono to tady trochu zaznělo je, aby jsme dokázali spolupracovat, aby dokázal spolupracovat hospodářský sektor se státem. Já použiji slovo stát, byť nemám úplně rád, ale je to podle mého názoru naprosto, naprosto kruciální, naprosto zásadní, abychom si uvědomili, že v té době, která je před námi, půjde hospodářský sektor, půjde o zaměstnance, půjde o celý stát, půjde o politiky, že v tomhletom směru v podstatě máme stejný cíl a je potřeba, abychom si to uvědomili. A já rozumím tomu, že tady zaznívají hlasy, abysme se zabývali především sami sebou a těmi problémy, které máme my, ať se to týká energií, ať se týká potravinové bezpečnosti a podobně. Ale zároveň si dovolím upozornit na jednu věc, že díky tomu, jak se chová současná vláda velmi významně vzrostla naše mezinárodní autorita. A respekt, kterému se těšíme v Evropě i mimo Evropu, a to není málo, to je velmi dobře využitelné nejen oblasti toho, jak ovlivňuje politiku v Evropě nebo mimo Evropu, ale i v oblasti hospodářství. A je otázkou, jak to společně dokážeme zúročit, jak společně i tyto věci, které nejsou hmotné a netýkají se přímo nějakého statku nebo nějaké věci dokážeme využít. A na tom bychom měli společně pracovat a není možné to dělat jinak než ten stát, vláda, Parlament budou spolupracovat s hospodářským sektorem a já věřím, že obě dvě strany, aspoň, jak jsem tady slyšel pana prezidenta Dlouhého jsou na to připraveny a ty věci které nás čekají, nejsou jednoduché. Já jsem přesvědčen, že nás čeká restrukturalizace v oblasti naše hospodářství, že některé věci už nikdy nebudou fungovat, jak fungovaly, skončila ta doba, kdy platí, že nejlepší a nejlacinější plyn je z Ruska nebo ropa z Ruska nebo výrobky z Čínské lidové republiky, protože pokud tohle to vezmeme jako princip, který platí, tak se nám to může škaredě nevyplatit. Dnes to všichni vidíme a je potřeba se tomu přizpůsobit a není to možné udělat jinak než tak, že ten stát bude s těmi podnikateli spolupracovat a bude jim pomáhat nacházet jiné trhy. Když předtím, bohužel i někteří ze státních představitelů přesvědčovali, že se nemusí bát toho, když budou podnikat na těch trzích, který se dneska ukazují jako velmi rizikové, a to, co my musíme zabezpečit pro naši budoucnost je právě energetická bezpečnost a potravinová bezpečnost a obecně bezpečnost této České republiky a bez vás bez podnikatelů, beze změny chování bez změny některých podnikatelských vzorců to nepůjde, jsem o tom přesvědčen.

Ta druhá věc, která s tím souvisí a která podle mého názoru je zásadní pro to, abychom v té budoucnosti uspěli, je dělat všechno pro to, aby, abychom udrželi sociální smír. Abychom se nepostavili proti sobě, protože v okamžiku, kdy nebude sociální smír, tak dojde k obrovským ztrátám. Jenom proto, že se hádáme, protože to co je nejhorší, to co je nejvíce vyčerpávající v rodině, v obci, v kraji, v celém státu je, když se lidé hádají, když nejsou schopni se domluvit, když nejsou schopni nalézt společnou cestu, když se obstruuje, když se dělají naschvály. Tu je to úplně nejhorší. To nejvíc oslabuje. Nejvíc oslabují vnitřní problémy. Věřte, že mi občanské demokracie straně o tom něco víme. Opravdu nejvíc oslabují vnitřní problémy, vnitřní boje a vnitřní soupeření jednoho s druhým v okamžiku, kdy musíme řešit úplně jiné věci, úplně jiné problémy, které přesahují naše osobní zájmy a je na České republice, abychom to zvládli, abychom dokázali. Já myslím, že jsme toho schopni i to co jsem říkal začátku je důkazem toho, že jsme toho schopni, protože jsme být schopni velkorysý, nezištní a solidární. Takže je ta moje druhá poznámka. Zkusme více přemýšlet o sociálním smíru a myslím to v tom nejširším slova smyslu. A zkusme více hledat nějaké kompromisy, nějaká řešení, která budou prospěšná pro celou zemi.

Ta třetí věc, kterou tady mám napsánu a kterou považuji za důležitou je, abychom si uvědomili, že to co zažíváme je a zejména bude velkou příležitostí, protože ten, kdo si uvědomí, že v nějakém okamžiku skončí válka na Ukrajině, že dojde k obnově Ukrajiny, Gruzie, Moldavska, že dojde k tomu, že bude potřeba investovat, že bude potřeba obnovovat věci, které byly zanedbány, protože se bojovalo nebo řešili jiné věci, tak kdo bude připraven, nebude překvapen a může potom podnikat, může investovat, může vydělávat a může směřovat ke spokojenému životu. A my bychom měli dělá všechno pro to, abychom se na tu dobu, která je před námi, dobře připravili, abychom si vyřešili ty věci které se týkají energetiky, potravinové bezpečnosti, abychom byli připraveni nabídnout Evropě, světu třeba i instituce, které potom budou pomáhat Ukrajině. Ať je to nějaký fond obnovy, ať je to nějaký finanční fond, který by mohl třeba fungovat v Praze, protože proč ne. My jsme dneska země, která se těší důvěře, jak ze strany evropských zemí, tak ze strany Ukrajiny. A pojďme to využít, pojďme přemýšlet o strategiích, které do budoucna přinesou prosperitu České republice a udrží i v podobě krizové, kdy my pomáháme nejvíce ze všech a děkuju za to, i naší preferenci v době pokrizové, kdy najednou může přijít někdo jiný, kdo pomáhal málo a více se připravoval na tu dobu, která přijde. To není správné, a to není férové. Když hodně pomáháme a hodně podporujeme, tak bychom to mě dokázal zúročit i v době, kdy bude potřeba, abychom investovali a abychom renovovali území, která jsou dneska téměř zničená. To jsou mé 3 poznámky k tomu, co si myslím. Co nás dneska čeká a jak jsme na to připraveni.

Na závěr mi ještě jednou dovolte poděkovat za pozvání a popřát nám všem, abychom nadále v této zemi a nejen v této zemi, ale v celé Evropské unii a možná v co největší části našeho světa udrželi možnost lidem svobodně podnikat, prosazovat se svojí aktivitou, svojí vůlí, svojí invencí a abychom dokázali těmhletěm aktivitám dát pevná a pokud možno stabilní pravidla. Pokud tohleto dokážeme, pokud toto prosadíme, tak já se o Českou republiku a o vás v žádném případě nebojím. Děkuju za pozornost.

 

Přílohy