Renovační vlna pro Evropu

27.01.2021

Praha, 5. schůze Senátu


Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výbor regionů Renovační vlna pro Evropu - ekologické budovy, nová pracovní místa a lepší životní úroveň (Tisk EU č. K 086/12)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:38:58 - 12:41:19:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já jenom reakci na vystoupení pana senátora Fischera a paní senátorky Němcové. Mám k tomu, řekněme, takovou formální a následně vlastně potom i obsahovou poznámku. My tady dneska na plénu Senátu projednáváme sdělení, což je jakási informace o tom, že v nějakém okamžiku Evropská komise předpokládá, že vznikne buď směrnice, nebo nařízení, které bude obsahovat ty věci, které jsou uvedeny v tom sdělení, řekněme, ve formě záměru.

My se tady v těch usneseních v podstatě shodujeme s názorem vlády, ale to, o čem tady mluvila paní senátorka Němcová, a následně vlastně jinými slovy i pan senátor Fischer, je, že sice by tato podpora na renovace státních nebo dalších budov mohla být velmi účinná, účelná, rozvíjející naše stavebnictví.

Ale může se stát, že tomu tak nebude, protože se v ní objeví některá omezení, některé podmínky, o kterých mluvila paní senátorka Němcová.

Moje otázka na vládu zní, věřím, že to stanoviskem vlády, která se tentokrát dle mého názoru celkem rozumně vůči některým těmto názorům, které by se také teoreticky potom mohly objevit ve směrnici, vymezuje. Moje otázka zní, jestli ti lidé, kteří dnes za ČR jsou u tvorby směrnice, oni tam sedí, tam je někdo pověřen panem ministrem průmyslu a obchodu, kdo tam sedí a kdo má za úkol dosáhnout toho, aby tam některé věty, které by mohly způsobit, že nakonec směrnice neumožní dělat to, co všichni chceme, připomínkoval a případně vyřadil. Čili moje otázka zní, zda to vláda sleduje a zda skutečně v okamžiku, kdy namísto sdělení tady budeme mít evropskou směrnici, kterou následně musíme implementovat, to nebude tak, že tam zůstanou například kvóty na ženy. To by potom znamenalo, že my nebudeme schopni peníze využít za tím bohulibým účelem, který tady zase všichni propagujeme, schvalujeme a možná i budeme pro to hlasovat. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:46:10 - 12:46:29:

Ta situace je jednoduchá, je tady navrhovatel, který navrhuje hlasovat všechny pozměňovací návrhy jako celek. Je tady navrhovatel pozměňovacích návrhů, který musí říci, zda s tím souhlasí nebo ne. Většinou vyhovíme navrhovateli pozměňovacích návrhů. Čili on si musí říci, jestli chce, aby se to hlasovalo, případně někdo jiný. Takže prosím, aby tak učinil.