Rozpočtová strategie na léta 2020-2022 a Konvergenční program ČR

12.06.2019

Praha, 9. schůze Senátu


Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2020-2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019) (Tisk č. 81)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:01:36 - 17:05:39:

Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové. Mám také na paní ministryni v podstatě dva dotazy. První se týká toho, že když si porovnám návrh Konvergenčního programu, který byl vypracován na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti v roce 2018, a potom návrh, který projednáváme dnes a který byl vypracován v roce 2019, tak vidíme, že tyto návrhy se liší tím, že se významně změnilo plánované saldo. Saldo je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Zatímco pro rok 2019, který právě teď máme, v Konvergenčním programu z roku 2018 bylo plánováno kladné saldo, to znamená přebytek příjmů nad výdaji, 59 miliard, tak v dnešním máme 18 miliard. V roce 2020 v loňském Konvergenčním programu byl plánován přebytek, resp. saldo 58 miliard a teď tady máme najednou mínus 11 miliard. A konečně v roce 2021 byl plánován v roce 2018 přebytek nebo saldo kladné 56 miliard a nyní máme mínus 21 miliard. To znamená, paní ministryně, že jste zásadním způsobem změnili svůj názor na to, jak se bude vyvíjet rozdíl mezi příjmy a výdaji. A já bych tedy čekal, že experti ministerstva financí budou samozřejmě upravovat své prognózy z roku na rok, abyste z pozitivního vývoje salda udělali zásadně negativního vývoj salda. Nevím, jestli to svědčí o dobré schopnosti některé věci předvídat. A chci se zeptat, čím je to způsobeno, že jste najednou takovým zásadním způsobem změnili názor na to, jak se bude vyvíjet rozdíl mezi příjmy a výdaji z kladného na zásadně záporný, s tím, že nepopírám, že si uvědomuji, že kvůli růstu HDP relativní dluh zůstává stejný nebo mírně se snižuje, ale absolutní hodnota dluhu roste.

Druhá věc, na kterou se chci zeptat, souvisí s neustálými prohlášeními některých ministrů včetně pana premiéra, jak se Česká republika stane tygrem a jak budeme podporovat inovace vývoj – výzkum a umělou inteligenci, a když se podívám na predikci podpory výzkumu a vývoje a inovací – mluvil tady o tom již pan kolega Vilímec – tak když začnu rokem 2019 a skončím rokem 2022, neinvestiční výdaje na vývoj, výzkum a inovace jsou v roce 2019 10,6 mld. Kč, v roce 2020 10,6 mld. Kč, v roce 2021 10,4 mld. Kč a v roce 2022 10,4 mld. Kč. Jinými slovy, my hodláme podporu výzkumu a vývoje a inovací z hlediska státní podpory snižovat. U investičních výdajů je to za všechny tyto roky pořád stejně, a to je 700 mil. Kč. A obdobně stále stejnou částku plánujeme na výdaje v oblasti Akademie věd České republiky. Proto se ptám, proč v těchto věcech, které jsou řekl bych pro každou zemi z hlediska její budoucnosti naprosto zásadní, my buď stagnujeme ve výdajích, to znamená, že reálně klesáme, protože tady bude nějaká inflace, anebo dokonce i nominálně klesáme. To znamená, že tomu nerozumí a vůbec mi to nejde dohromady s těmi různými prohlášeními, která často zejména od některých ministrů, včetně premiéra, slýchávám. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:41:49 - 17:43:11:

Já se omlouvám, ale protože paní ministryně je zkušená ministryně, tak už vystupuje tak, abychom nemohli reagovat, takže faktická poznámka. Ve dvou minutách 3 poznámky k paní ministryni.

První je, ve vší pokoře, jak vy říkáte, jsem rád, že jste si nakonec uvědomili, že pokud děláme prognózu demografického vývoje v roce 2018, tak vypadá úplně stejně jako v roce 2019. Tam není žádný rozdíl. A pokud někdo v tom má rozdíl, tak asi něco nedělá dobře.

Druhá věc, ochlazení ekonomiky. Já tedy nevím, jednak jsem si myslel, že jste v některých okamžicích vybrali peníze díky tomu, že jste zlepšili výběr daní, pokud se podíváte na predikci příjmů do roku 2021, tak rostou meziročně o 4 %. To znamená, pokud předpokládám, že mi příjmy rostou o 4 % meziročně, do roku 2021, tak kde je to ochlazení ekonomiky, když jste předtím zlepšili výběr díky tomu, že jste udělali opatření.

A to třetí, trochu v nadsázce, trochu vážně. Paní ministryně, moc to nepřehánějte s kritikou pana premiéra, abyste neskončila jako pan Kněžínek, protože když se ptáte, kde je problém, tak problém je v tom, kdo to řídí, ne? Kde jinde, děkuji za pozornost.