Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2021-2023 a Konvergenční program České republiky (2020)

22.07.2020

 Praha, 25. schůze Senátu


(Tisk č. 258)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:46:17 - 11:47:08:

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Už můžu jen doplnit to, co říkal pan kolega místopředseda Štěch, protože jsem se přihlásil trošku dříve, než on začal říkat druhou část svého vystoupení, doplním tedy jeho výstup, zejména tu druhou část, jenom otázkou, zda ministerstvo financí počítá s tím, že bude modifikovat, upravovat rozpočtovou strategii a konvergenční program, který tady nám je dnes, byť pozdě, tak alespoň představován, a pokud ano, zda by nemohlo to probíhat tím způsobem, že budeme účastni, řekněme, i nějaké diskuse modifikace tak, že nám bude představen návrh modifikace dříve, než bude schválen a zase někam poslán. Děkuji.