Rozšíření pověření odůvodnění usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny

14.08.2019

Praha, 11. schůze Senátu


Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:17:08 - 19:19:03:

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já vám předkládám návrh usnesení, který vychází z toho, že první zasedání Poslanecké sněmovny, které by se mělo zabývat tisky, které Senát vrátil z pozměňovacími návrhy, nebo vrátil s návrhem na zamítnutí, budou projednávat 10. října. Když jsme si udělali analýzu toho, zda je možné, aby pověření senátoři, kteří by měli vrácení tohoto tisku odůvodnit v Poslanecké sněmovně, tak jsme zjistili, že tam je určité riziko, že by nemuseli být přítomni. Tak jsem si dovolil navrhnout usnesení, ve kterém v případě dvou návrhů zákonů – a jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a potom o návrh zákona, kterým se mění zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Byl pověřen další senátor Radovan Nwelati tím, aby je mohl ve sněmovně odůvodnit.

Vy máte ten návrh usnesení k dispozici, asi by bylo dobře, abych ho pro jistotu a v souladu s jednacím řádem přečetl. To znamená, navrhuji přijmout usnesení, ve kterém senát pověřuje senátora Radovana Nwelatiho jako dalšího senátora odůvodněním usnesením Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny k návrhům zákonů. A ty dva zákony jsou dva. První je návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. O dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb., senátní tisk č. 68.

A druhý je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb. O prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Jedná se o senátní tisk č. 69. Děkuji.