Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu

25.02.2015

Praha, 6. schůze Senátu


Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu (Tisk EU č. K 003/10)

čas 10:48:21 - 10:55:30:

Vážený paní ministryně, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já mám k tomu materiálu také několik připomínek. Na úvod ale ještě velmi stručně k té nediskusi, která tady byla k bodům č. 1 a 2.

Vzhledem k tomu, že dlouhodobě pan premiér se prezentace těchto bodů neúčastní, tak potom jsem si sám vyzkoušel, že něco tady říkat nebo klást nějaké dotazy je celkem bezvýznamné, nebo k ničemu nevede, takže nedivme se, že k bodu č. 1 a 2 opozice nevystupuje, neboť tady nemá odpovídajícího partnera.

Co se týká nyní toho bodu č. 3. První věc, kterou trochu naznačila ve vystoupení paní ministryně, která mě tam zaujala, je ten odhad multiplikačního efektu 1:15, že každé investované euro přinese 15 eur investovaných nebo vygenerovaných ze soukromé či jiné sféry. Já bych měl dotaz, byť paní ministryně už vlastně odpověděla, že to úplně neví, ale přesto by mě zajímalo, jakým odhadem kvalifikovaným, předpokládám, se došlo k tomu číslu 15. Proč to není třeba 13, nebo 17. Ale proč je to zrovna 15. Jediná věta, kterou jsem se tam dozvěděl, je, že se vycházelo ze zkušeností, které lze vysledovat při výpočtu multiplikačních efektů, které byly zaznamenány v případě využití prostředků z evropských fondů. Takže v tom okamžiku kladu otázku, jaký je ten multiplikační efekt, který byl vypočítán v rámci Evropské unie při využívání evropských fondů. A potom speciálně by mě zajímaly multiplikační efekty, které byly vypočítány pro Českou republiku pro jednotlivé operační programy. Velmi rád bych to slyšel. Jsem přesvědčen, že to číslo 15 není. Řekl bych, že dokonce někde je to číslo menší než 1. Ale to je otázka, která by mě velmi zajímala, protože poněkud někdo říká, že je to číslo 15, a říká, že vychází ze zkušenosti při čerpání evropských fondů, tak mě zajímá, jaké je to číslo pro Evropskou unii jako celek, a potom, jaké je to číslo pro Evropskou republiku, Českou republiku, pardon, zejména potom pro jednotlivé operační programy.

Druhá věc, která je tam zmiňovaná, tady se dostávám k další... To je moje chyba, že jsem si toho nevšiml, ale OV, bod č. 4, na který se několikrát pan zpravodaj odkazoval, zařadil na jednání dnešního Senátu teprve včera. Ten bod č. 4 je N005/10 – návrh nařízení Evropského parlamentu, který má asi 45 stránek. Tak, jak my máme všechno na poslední chvíli, a to si dovolím tedy tady kritizovat, zároveň přiznávám svou chybu, že jsem na to nevystoupil při schvalování programu, já nepovažuji za slušné a korektní, že ten bod č. 4 byl zařazen včera do programu dnešního jednání. Bavíme se pouze o využití 315 miliard euro. Myslím si, že by si to možná zasloužilo více času než těch 20 hodin, které jsme dostali, nebo kolik, na to, abychom si to nařízení nebo návrh nařízení Evropského parlamentu prostudovali. Ale je vidět, že skutečně nám osud Evropské unie a využití těch prostředků leží na srdci, a tak jsme to s lehkým srdcem včera zařadili do programu, a máme to tady dneska, můžeme o tom, předpokládám, všichni připravení jednat.

Já se tedy vrátím k tomu, že mně z těch materiálů, které jsem měl dostatečně dopředu a mohl jsem si je prostudovat, není jasné, jaká organizační struktura a kteří lidé budou rozhodovat o tom, které projekty jsou ty správné, které projekty nejsou ty správné, kdo je bude hodnotit, kdo bude v centru pro investice, pro investiční poradenství ten, kdo tam bude ředitelem, jak ten ředitel nebo někdo jiný bude určen, jak tam bude zastoupena Česká republika, jaký na to budeme mít vliv, jestli už je centrum pro investiční poradenství v provozu, v případě, že je v provozu, teď někdo mě tady zezadu ruší... Takže jestli je to centrum pro investiční poradenství v provozu. Jestliže je v provozu, kde má sídlo, kde má pobočky, zda tam máme nějaké zastoupení a jak to vlastně celé vypadá.

Úplně nejkrásnější potom je příloha č. 4 toho materiálu K003/10, Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu, kde je napsáno, že do poloviny roku 2015 na úrovni EU vznikne transparentní seznam projektů, který se bude v průběhu času vyvíjet. Takže podle toho, jak jsme my tady školeni, tak transparentní seznam projektů vypadá tak, že je k dispozici, že se na něj můžeme podívat. Moje otázka tedy zní, jestli už je někde vyvěšen, transparentně, seznam projektů za všechny státy Evropské unie, které jsou do toho plánu navrženy, jestli se na něj můžeme podívat, jestli tam můžeme nalézt, kdo ty projekty navrhl, jaká je jejich předpokládaná výše atd. To je moje první otázka.

A ta souvisí s tím druhým, že je tam napsáno, že do poloviny roku 2015, tedy teoreticky jsou ještě 4 měsíce času, ale je tady napsáno, že na zvláštní internetové stránce lze v reálném čase, to by mě zajímalo, co je to ten reálný čas, sledovat pokrok týkající se investičního plánu. Takže se ptám, jestli ta internetová stránka je už zřízená, co to je ten reálný čas, jestliže není, kdy bude zřízena, co tam bude moci býti sledováno, jakým způsobem.

To jsou věci, které se týkají tohoto bodu. Znovu opakuji, že se k těm 21 miliardám euro, což vychází zhruba 1 Kč na každého člena nebo občana Evropské unie, přidá nějakých dalších 295 nebo kolik miliard euro a následně budou realizovány projekty, které mají potom pomoci evropské ekonomice s tím, že na závěr chci upozornit, že vzniká tím pádem dle mého názoru další paralelní struktura ke standardnímu rozdělování peněz a standardnímu investování v rámci státních rozpočtů s tím, že podle informací, které dneska já mám k dispozici, ta struktura není ani transparentní, ani nějakým způsobem, řekněme, z pozice státu, resp. například v Senátu lehce kontrolovatelná.

Děkuji za pozornost.

Přílohy