Sdělení Komise - Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku

30.10.2019

Praha, 12. schůze Senátu


Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku (Tisk EU č. K 024/12)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:10:15 - 11:11:25:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně. Já mám dotaz možná na paní předkladatelku, možná i na pana zpravodaje. Já jsem se díval jak na ten vlastní materiál, tak potom i na to přijaté usnesení, a nikde tam není akcentováno slovo srozumitelnost. Je tam jazyková kvalita atd. Ale já osobně za sebe vidím jako jeden z největších problémů nejen evropské legislativy, ale i naší, že není srozumitelná, respektive pochopitelná pro normálního člověka.

Tak jsem se chtěl zeptat, jestli v tomto směru také podnikáme nějaké kroky, aby to, co čteme, bylo srozumitelné. Zejména abychom rozuměli tomu, co čteme, co po nás vlastně zákonodárce nebo navrhovatel té směrnice chce. Protože to mi tam chybí. Není to akcentováno ani v těch materiálech, které jsem viděl jako podkladové, které pocházejí i z pera vlády, ani v tom poměrně velmi rozsáhlém a jinak velmi pečlivě připraveném usnesení, které připravil náš výbor. Děkuji.