Školský zákon

10.06.2020

Praha, 24. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 261)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:43:12 - 14:45:27:

Děkuji za slovo. Kdybych tušil, co bude říkat pan kolega Kunčar, pan kolega Kos, tak bych se možná ani nepřihlásil, když už to tady zaznělo, tak oznamuji, že jsem ve střetu zájmů, protože jsem bývalým učitelem matematiky a fyziky. K tomu, co tady zaznělo, si dovolím asi takové tři věci. První je, že se říká, že matematika je gymnastika mozků a že pomocí matematiky se zapisuje hlas přírody a že možná stojí za to přemýšlet o tom, jestli je dobré, když není maturitním předmětem, nebo jestli je dobré, když máme poměrně velký chaos v tom, jakým způsobem ji vyučovat, jakým způsobem případně zkoušet, zda ji žáci umí či neumí. Pak je tady ještě jedna věc, která dle mého názoru je velmi důležitá, to je, že matematika učí kritickému myšlení a učí poznat ve spoustě textů co je a co není důležité, proto si zase myslím, že je škoda, že teď matematiku řadíme mezi předměty, které si pouze k maturitě vybrat.

Poslední věc, kterou řeknu a na kterou ukáži, jak třeba matematika se dá využít i v politice, a jakou to má reakci na to, co tady říkal pan profesor Drahoš, kterého si velmi vážím. On tady pronesl větu, že je povinná maturita z matematiky, jsem si ji napsal, že povinná maturita z matematiky neznamená lepší znalost matematiky, že to nikdo neprokázal. Z toho tedy plyne, když použijeme část matematiky, které se říká logika, že to samé není důvod, aby to samé neplatilo u češtiny nebo u cizího jazyka. Z toho plyne, že maturita je k ničemu. To je matematika, její část, a to je logika, čili z toho prohlášení, co tady řekl pan profesor Drahoš, plyne, že není potřeba maturity jako takové, protože se stejně ty předměty učí a určitě není pravda, že? Nebo si to aspoň tady my nemyslíme. Tak já na to upozorňuji, že to je třeba věc, které nás učí matematika. Děkuji.