Smlouva o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů

20.07.2022

Praha, 27. schůze Senátu


Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky návrh na vyslovení souhlasu s výpovědí Dohody o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů (SÚJV) (Tisk č. 258)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:18:48 - 14:20:41:

Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já nijak nezpochybňuji to rozhodnutí, pouze tu mám některé dotazy, které by asi měly být podle mého názoru veřejně zodpovězeny. Já tady mám – a předpokládám, že nejsem sám, kdo dostal dopis od pracovníků Spojeného ústavu jaderných výzkumů. Oni v něm upozorňují kromě jiných věcí, o kterých si myslím, že jsou řešitelné, i na to, že není dobře vyřešena jejich další existence. Protože pokud jsou tam vzdělaní lidé, já nevím, pokud jsou tam vzdělaní lidé, kteří něco umí a kteří by mohli této republice sloužit někde jinde, tak bych očekával od českého státu, že pokud z důvodů, které mi připadají logické, řekne, že nebudou pracovat na nějakém vědeckém pracovišti, protože to pro nás v tuto chvíli není přijatelné, že řekne – a my jsme se o tyto lidi, pokud samozřejmě jsou prověření atd., což nevím, postaráme.

Čili moje otázka zní, jak se o ně postaráme? Jak se postaráme o tyto lidi, kteří tam dneska pracovali? A já nemůžu vyloučit, a skoro bych řekl, že dělali svoji práci, jak nejlépe uměli.

To znamená, ten můj dotaz, nevím, jestli ten dopis znáte nebo ne, ale ten můj dotaz směřuje k tomu, jak se postaráme o lidi, kteří dnes v Dubně pracují, kteří tam mají platné pracovní smlouvy, které podle mého názoru musí nějak skončit, jestli počítáme s tím, že nějakým způsobem budou někam zařazeni, budou dále jejich schopnosti využity, jestli s nimi o tom někdo mluvil, jestli s nimi situaci někdo probral, jestli jim ji vysvětlil, a jestli to není tak, že tu někde probíhá nějaké dojednávání, že něco zrušíme a tito, kterých se to týká, o tom vůbec nic neví a ani se nikdo neobtěžoval jim to vysvětlit. To znamená, ptám se, zda komunikace probíhala, zda to vysvětleno bylo a jaké byly nabídnuty alternativy, aby dále mohli být využiti, pokud využitelní jsou. Děkuji.

Přílohy