Souhlas s trestním stíháním - Richtrová

30.10.2013

Praha, 15. schůze Senátu


Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátorky Evy Richtrové (Tisk č. 189)

čas 17:37:10 - 17:41:28:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, my jsme tady nedávno vedli – někdy i podle mě bouřlivé debaty o imunitě, jak má být nastavena. Někteří nakonec měli i názor, že bychom imunitu neměli mít vůbec. Někteří říkali, že bychom na tom neměli nic měnit. Někteří říkali něco, co dneska máme. Když jsem o tom později přemýšlel, a také jsem k té věci poměrně emotivně vystupoval, tak jsem si uvědomil, že vlastně my nikdy nebudeme umět pravidla pro imunitu senátorů, poslanců a dalších nastavit přesně. Z toho důvodu, že vlastně to, jak by imunita měla být nastavena vždycky bude záležet na tom, jaký případ řešíme, ve které době ho řešíme a o jaký problém se vlastně jedná. Když jsem o tom vždycky diskutoval, byl jsem schopen – a dnes jsem si uvědomil, že je to vlastně chyba, že jsem si to neuvědomil, vždycky jsem měl hlavně na mysli, že se bavíme o ochraně toho jednotlivce. O nějaké ochraně. Tak tomu je i dneska. Ale nikdy mě nenapadlo, stalo se to až dneska, že to není jenom o ochraně jednotlivce, ale že hlasováním pro nebo proti. Pro vydání nebo proti vydání ještě v některém okamžiku, a podle mě okamžik nastává třeba i dnes, prostě něco říkáme, vydáváme nějakou zprávu pro ty, co to chtějí slyšet, nějakou informaci, nějaký vzkaz. Tak si myslím, že je to dneska, že kromě toho, že to bude mít nějaký vliv na osud, život paní senátorky Evy Richtrové, tak ještě zároveň, a to nevím, jestli média jsou schopna to nějak pojmout, že dáme nějaký vzkaz, že prostě tady něco není v pořádku, že tady ti lidé, kteří jsou zvolení většinovým volebním systémem po celé ČR, pokud řeknou nevydat většinově, tak říkají – vážení přátelé, tady něco zásadním způsobem nefunguje. A to je, omlouvám se paní kolegyni, řekl bych, důležitější sdělení, než to, jestli Eva Richtrová bude anebo nebude vydána.

To je důležitější sdělení, že my zvolení lidmi, kteří přece nejsou hloupí, říkáme – pokud nevydáme paní Richtrovou, tady něco nefunguje, tady je veliký problém, protože normálně bychom všichni daleko raději vydali, protože bychom to potom v životě měli jednodušší. A my to už dneska dokonce nechce mít jednodušší, protože víme, že si to nemůžeme dovolit, že už jsme překročili rubikon a že v tomto okamžiku to není jen o paní kolegyni Richtrové, ale je to prostě o další politické situaci v této zemi. A pokud my se vážně nezamyslíme nad tím, co je důsledkem toho, že dneska zřejmě najdeme tu odvahu, nebo aspoň já ji, a někteří říkali, že také, že budeme hlasovat pro nevydání, tak hrozí, že se to bude stupňovat, že nebude za chvilku ochoten nikdo a nikde rozhodovat, protože se bude bát, že poté, co to budou například vysílat v nějakém médiu nebo televizi nebo bude osloven nějakou neziskovkou, budou všichni přinuceni, aby se podle toho zachovali a aby šli v hlavním proudu, tak zahodí to, co si myslí, že je správné a budou najednou z ničeho nic dělat to, co je správné a hlavně, že budou mít pokoj.

To je můj názor na tuto věc. A já v tuto chvíli nejen proto, že si mám myslím, že Eva Richtrová je nevinná, ale zejména proto, že si myslím, že tento vzkaz a tato informace je potřeba, aby z horní komory Parlamentu ČR zazněla, budu hlasovat pro nevydání. Děkuji za pozornost.

čas 17:41:41 - 17:41:59:

Já jsem řekl, že budu hlasovat pro nevydání, pro stenozáznam, ale ono to vypadá, že pravá část je nedoslýchavá. (Oživení v sále, smích.)

Přílohy