Stykový zákon

10.12.2015

Praha, 16. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon) (Tisk č. 165)

čas 12:24:44 - 12:25:35:

Vážený pane předsedající, vážená paní předkladatelko, dámy a pánové. Jako předseda výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bych se chtěl přihlásit o projednání tohoto návrhu zákona, zřejmě ne jako výbor garanční, ale jako výbor, který by se také k tomu mohl vyjádřit.

A zároveň bych tady chtěl říct jednu věc, kterou myslím paní senátorka Wagnerová neřekla, a to je, že pokud tento zákon bude přijat, podle mého názoru byť si toho skoro nikdo z těch, co se obvykle o tyto věci zajímají, nevšímá, velmi významně přispěje k transparentnosti projednávání zákonných norem. A jsem za to velmi rád a věřím, že se nám podaří tento zákon schválit.

Přílohy