Udělali jsme chyby, ale žijeme v nádherné zemi. Nepokažme si to!

17.11.2018

Jihlava, Klíče


Vážení přátelé, vážený pane premiére - pane doktore Kramáři, vážení emeritní primátoři, zastupitelé, a zejména dámy a pánové, milé děti.

Dnešní den se nazývá Dnem boje za demokracii a svobodu. Přitom když se dneska lidí zeptáte, co by si přáli, tak si většinou přejí zdraví, přejí si štěstí, někteří si přejí i bezpečí. A nějak sei neuvědomujeme, že by nám to zdraví, to štěstí, to bezpečí bylo k ničemu, nebo by vůbec nebylo, pokud by nebylo svobody a pokud bychom tady neměli demokracii.

K čemu je zdravý život v nesvobodě, k čemu je zdraví bez demokracie? proto je dobře si připomenout, kdo tady naši demokracii zakládal, ať to bylo v roce 1918 nebo v roce 1989. Již tady padla jména jako Karel Kramář, Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš. určitě k těm jménům je potřeba přidat ještě alespoň jedno, a to je Václav Havel.

Máme demokracii, máme svobodu, bereme to jako samozřejmost. A když je něco samozřejmé, tak potom vzniká nebezpečí, že o to nebudeme počovat. A když se o něco nepečuje, například o zahradu, tak se rozmůže plevel a rostliny, které jsou silnější, než ty ostatní. Jedna z nich se například nazývá bolševník.

My dneska jsme v situaci, kdy také mezi námi v naší politice vyrážejí a získávají moc různé bolševníky. Je otázkou, jestli si s tím dokážeme poradit. Já tady řeknu, a neberte to prosím jako sebechválu, protože budu mluvit o celém celku, že jsem dnes pyšný na český Senát za to, že jsme uzpozornili, že není možné, aby v normální svobodné a demokratické zemi vládl, nebo byl přemiérem, někdo, kdo je trestně stíhaný.

Je to proto, že potom vzniká pochybnost, zda to stíhání, zda to vyšetřování je nezávislé. A pokud něco musíme chrátnit, tak  je to nezávislost moci soudní, nezávislost vyšetřování, nezávislost státních zástupců.

Pokud něco musíme chrátnit, tak je to naše bezpečí. A není možné, aby vznikla pochybnost o tom, zda z důvodů toho, že máme trestně stíhaného premiéra, který je zároveň předsedou Bezpečnostní rady státu, není ohrožení naše bezpečí.

Prosím proto, uvědomme si to! To enní vec osobní, to není vec rodinná, to je věc našeho bezpečí, to je věc naší svobody, našich nazávislých soudů, státních zástupců a policistů.

Je to sto let od vzniku samostatného Československa, je to 79 let od povstání studentů proti hnědé totalitě a je to 29 let od povstání studentů, a následně většiny dalších lidí, proti socialistické a komunistické totalitě. Je nyní na nás, abychom si řekli, jak půjdeme dál.

Celý život normálního slušného člověka je o tom, že hledá, o tom že pochybuje. Aby nacházel správná řešení, a aby nalézal, tak existují dvě nutné podmínky. Tou jednou podmínkou je svoboda, a tou druhou podmínkou je demokracie. Jedině pokud budeme žít ve svobodě a pokud budeme žít v demokracii, potom máme šanci, že se nám bude dařit, že se bude dařit našim dětem a našim vnukům.

Proto prosím, nepokažme si to! Udělali jsme chyby, ale žijeme v nádherné zemi. Většině z nás se daří velmi dobře. Máme soboty a neděle, které můžeme věnovat rodinám, svým dětem, většina z nás má práci. Když se podívám kolem sebe - kolik je na světě takových zemí?

Proto prosím, chraňme si svobodu a chraňme si demokracii. My všichni, a náš život, naše součastnost, je jejich plodem. A my bychom si to měli uvědomit a vždycky, když se budeme bavit o tom, jestli jsme zdraví, jestli jsme šťastní a jestli žijeme v bezpečí, tak bychom zároveň měli vědět, že to je proto, že pořád zatím jsme schopni naši demokracii a naši svobodu chránit a že jsme schopni si zvolit správné přestavitele, kteří nám zaručí, že tato naše jistota bude i do budoucna zachována.

Ještě jednou vám děkuji, že jste přišli, a děkuji vám také za to, že si tohle budete sami uvědomovat, že to budete říkat svým dětem, a že to budete říkat svým vnukům.

Mějte se hezky, ať žije Československá republika!

Miloš Vystrčil
předseda Senátorského klubu
(projev při veřejné akci Sametově revoluční setkání u Klíčů - 17. listopadu 2018, Jihlava)

Otištěno v Jihlavských listech na straně 10 v úterý 27. listopadu 2018

Přílohy