Usnesení Senátu - závěry veřejného slyšení "Situace ve strukturálně postižených regionech"

03.05.2019

Praha, 8. schůze Senátu


Usnesení Senátu k závěrům 17. veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně postižených regionech"

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:11:17 - 16:12:56:

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já se omlouvám, ale pro stenozáznam, pro to, aby to případně mohla média využít, jednu důležitou věc. Já jsem v rámci připomínání 15. výročí našeho vstupu do EU slyšel 4 nebo 5 debat, skoro ve všech zazněl dotaz, co považujeme za veliký přínos toho našeho členství, co považujeme naopak za věc, která se nepodařila. Ani v jedné z těch debat, kterou já jsem slyšel, nezaznělo, že jeden z neúspěchů je neúspěšné naplňování kohezní nebo konvergenční politiky. Tady, přestože k tomu máme usnesení, věřím, že ho přijmeme, tak mě to velmi mrzí, chci aspoň, aby to tady zaznělo, že skutečně jedna z věcí, která je jedním z hlavních cílů evropské politiky, k čemuž slouží různé evropské strukturální investiční fondy, kohezní fond, je, aby se vyrovnávaly rozdíly mezi jednotlivými regiony, a to se v ČR nedaří. Jsou o tom přesná pevná data, která se týkají nejen HDP na obyvatele, ale i čistoty životního prostředí, hrubého fixního kapitálu, disponibilního důchodu, průměrné mzdy a dalších a dalších ukazatelů, ve kterých se ty regiony nám rozjíždí, místo toho aby se ty věci spíše k sobě přibližovaly. Takže tolik ode mě ještě jako doplněk k tomu, co tady říkal pan předseda Linhart, kterému děkuji za zorganizování toho veřejného slyšení.