Ústavní zákon - vyšší územní samosprávné celky

27.04.2011

Praha, 8. schůze Senátu, čas 15:40:11 - 15:41:29 a 15:57:54 - 15:59:34


Praha, 8. schůze Senátu

Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. (Tisk č. 61)

čas 15:40:11 - 15:41:29:

Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já nejprve prvně potvrdím a potom nepotvrdím slova pana předsedy Štěcha. Potvrdím je v tom, že určitě – aspoň co já mám informace – všichni senátoři a senátorky za Kraj Vysočina podporujeme schválení tohoto návrhu v Senátu. A druhá věc, to se týká toho nepotvrzení, není tomu tak, že bychom úplně všichni s tím návrhem jako osobnosti nebo osoby souhlasily. Já sám za sebe říkám, že na krajském zastupitelstvu, jehož jsem členem, krajského zastupitelstva Kraje Vysočina, jsem nebyl pro změnu tohoto názvu. Na druhé straně přiznávám, že i vlastním klubem ODS jsem byl přehlasován. A tudíž na zasedání krajského zastupitelstva napříč politickým spektrem byla změna názvu odsouhlasena. Já se tudíž přimlouvám za to, abychom nedělali něco jiného, než si přeje samospráva, tentokrát krajská samospráva. Já se budu také takto chovat a v rámci našeho setkání, našeho zasedání Senátu tuto změnu názvu podpořím. Děkuji za pozornost.

 

čas 15:57:54 - 15:59:34:

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jen velmi stručně prostřednictvím pana předsedajícího mému kolegovi Jaroslavu Kuberovi několik poznámek. Je to asi největší provokatér, nás dostal skoro všechny, což je veliký úspěch, myslím tím bývalé nebo současné hejtmany.

Druhá věc, to všechno, co tady bylo řečeno, je pravda kromě jediné věci. Že ty kraje za to nemohou. To je naše nedůslednost, nedůslednost politické reprezentace, a to zejména v úplně jiných patrech, než jsou kraje nebo obce. Protože není dokončena reforma veřejné správy, není to tak, že by to byly kraje, které schvalovaly smíšený model, a není to tak, že by to byly kraje, které říkaly, že musí existovat např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. To všechno jsou věci, které má v pravomoci vláda, Poslanecká sněmovna a senátoři. A já myslím, že tam také seděl nějaký senátor z Teplic. A to je celá věc, která je potřeba udělat. A že se toto neudělalo, a pak se řekne, to je blbé, že jsou kraje, to je úžasná myšlenka, a je to samozřejmě pravda.

Ale přátelé, to, že kraje mají tolik úředníků, je v pořádku. Ale bohužel těch tisíc úředníků, kterých bylo na 5 okresních úřadech, v Jihlavě, Pelhřimově, Třebíči, Žďáru a v Havlíčkově Brodě, jak to, že jsou ještě úředníci? Jak to, že nejsou pryč? Podívejte se, kde jsou? Kde je dohledáte? V jiných úřadech, které je zaměstnaly a které je zaměstnávat neměly, protože tu práci už dnes dělají kraje. A to je chyba krajů? To znamená, je to úplně jinak. Je to nedůsledností vrcholové politické reprezentace napříč stranami, že dneska máme kraje, a počet úředníků se nesnížil. Není to vina krajů. Děkuji za pozornost.

Přílohy