Výroční zpráva ČTÚ za rok 2015

24.08.2016

Praha, 27. schůze Senátu


Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015 (Tisk č. 272)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 18:41:18 - 18:42:49:

Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já mám jenom dva stručné dotazy. Ten první se týká tabulky, která má číslo 13 v té zprávě, kde je vyčíslena četnost různého typu poštovních služeb doručovaných do 2 kg, do 10 kg atd. Je tam poměrně masivní nárůst tzv. jiných služeb z nějakých 6 mil. v roce 2014 na 63 mil. v roce 2016. Tak jsem se chtěl zeptat pana předsedy, co to je za služby, které takhle rychle rostou, neboť je tam kolonka ?jiné služby? a mě by docela zajímalo, o které služby se jedná. To je první dotaz.

A druhý, který se týká nákladů na poštovní služby, pokud jsem to dobře pochopil, tak náklady na poštovní služby byly zhruba v tom roce 2015 o 2 miliardy vyšší, než byly příjmy z poskytnutých poštovních služeb. To znamená, ptám se, jestli je to zejména ztráta, jestli to tak je, jestli je to zejména ztráta České pošty, jak případně ti doručovatelé nebo vykonavatelé těch poštovních služeb tu ztrátu kompenzují, pokud je to mimo kompetenci Českého telekomunikačního úřadu, tak samozřejmě chápu, že na to pan předseda nebude odpovídat. Já se pokusím se dozvědět ty věci jinde.

Přílohy