Výroční zpráva UHOS za rok 2015

24.08.2016

Praha, 27. schůze Senátu


Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2015 (Tisk č. 284)

čas 14:25:44 - 14:26:55:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já chci jednak poděkovat za tu zprávu, s tím, že mám takové dva obecnější dotazy.

Ten první se týká toho, že my tam v těch jednotlivých částech zprávy vždycky máme napsáno, jaká byla uložená výše pokut, na druhé straně jsem se tam nikde nedočetl, pokud jsem byl pozorný, tak tam není, kolik z těch pokut bylo zaplaceno. To znamená, jaká je prostě účinnost, resp. jaké je plnění těch uložených pokut. To by byla jedna moje otázka, zda by to nebylo možné nějak říci – jednak, řekněme, jak to vypadalo v tom roce 2015, i by mě zajímalo, jak to vypadá dlouhodobě z hlediska plnění těch pokut, jinými slovy placení toho, co úřad uložil.

Druhá moje otázka se týká jenom té části, která se zabývá ochranou hospodářské soutěže, tam jsem se dočetl, že bylo vydáno 287 podnětů, ale přitom bylo zahájeno jenom 33 řízení. Takže čím je to způsobeno, že je tolik podnětů a tak málo řízení? To se nějak vyřazuje, nebo jak je to tam uděláno? Děkuji.

Přílohy