Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019

23.07.2020

Praha, 25. schůze Senátu


(Tisk č. 246)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:26:00 - 14:27:29:

Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně, předsedající má vždycky přednostní právo, takže řekl to, co jsem chtěl říct já. Já jsem chtěl poděkovat za spolupráci se Senátem. Nebyla vždycky jednoduchá, lehká. My jsme těleso, které se pečlivě zabývá ochranou osobních údajů, a jak tady naznačil například i pan kolega Vícha, snažíme se zabývat i tím, zda některé věci, které se dnes ve státě dějí, nejsou zbytné. Zdá se mi, že čím dál více podléháme tomu, že nakonec přistupujeme na to, že nejsou zbytné, byť jsou zbytné. Abych tady jenom nemluvil a neděkoval a nehodnotil to, co máme za sebou, tak mám přesto jeden dotaz, který se týká notorických stěžovatelů. Za sebe říkám, že si nemyslím, že je správné, že jste jako úřad pod sebe dostali poskytování informací a přístup k informacím. Nemyslím si, že by to nezvládlo ministerstvo vnitra. Na druhé straně je tomu tak a nechci se k tomu vracet, byť si myslím, že potom by to chtělo legislativně doošetřit. Věc, která mě ale zajímá, je, jestli máte a jaké zkušenosti s notorickými stěžovateli a zda jste našli nějaký recept, jak se s nimi vypořádat. Děkuji.