Zahraniční politika ČR ve vztahu k Čínské lidové republice

30.11.2016

Praha, 2. schůze Senátu


 

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:54:44 - 10:58:03:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já se pokusím být trošku stručnější. První věc, kterou bych chtěl říct k tomu dnešnímu bodu, který diskutujeme, je, že stejně jako si myslím, že poměrně velká část senátorek a senátorů považuje to prohlášení čtyř minimálně za ustrašené, zbytečné, příliš rychlé a nepromyšlené, možná i trochu také zdá se býti i projevem určité servility. Na druhé straně mi ten jeho vznik není úplně pochopitelný. Ty otázky, které tady zazněly a týkaly se jeho vzniku, případně důvodů, proč vzniklo, jsme slyšeli. A já předpokládám, že na ně i pan ministr zahraničí odpoví, protože mě také ty odpovědi budou zajímat.

Druhá věc, kterou ale považuji za velmi důležitou tady říci, je, že když to velmi zjednoduším, Senát a rozhodování Senátu není předseda Senátu a rozhodování předsedy Senátu. Tak to není. My jsme v mnoha případech hlasovali a přijali úplně něco jiného, než si myslel předseda Senátu.

Všichni víme, jak se pan předseda Senátu Milan Štěch minulé dva roky choval. Má většinou jiné politické názory než já, ale choval se korektně a držel slovo. Že některé názory jsou jiné než ty moje, ještě neznamená, že by ho v nějakém okamžiku měl ostrakizovat a myslet si, že nemůže zastávat některé funkce. To považuji za nesprávnou úvahu. Tu úvahu odmítám, a kdo toto říká, tak vlastně nečiní nic jiného, než že dává do jedné roviny fungování Senátu a vůli Senátu z fungování – omlouvám se za to slovo – pana předsedy Štěcha a vůlí pana předsedy Štěcha. Tak to prostě není.

A mimochodem, jen pro ty, kteří tady něco říkali o tom, že někteří se distancovali, někteří ne, pro pana předsedu Štěcha hlasovalo 54 senátorů ze 79. Což jednoduchým výpočtem znamená, že museli hlasovat některé senátorky nebo senátoři z klubu STAN nebo klubu KDU-ČSL. To jen tak na okraj. Jinak to prostě není možné.

Takže tolik ode mě.

My, aby bylo jasné, že jednoznačně odlišujeme názory pana předsedy Senátu od názorů Senátu, navrhujeme jako klub ODS usnesení, které jste obdrželi a které tady přečtu:

"Senát se distancuje od prohlášení čtyř ústavních činitelů, které podpořil i předseda Senátu Parlamentu Milan Štěch. Jedná se o osobní názor politika České strany sociálně demokratické Milana Štěcha. Osobní názor předsedy Senátu Milana Štěcha nevyjadřuje názor Senátu."

Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:17:27 - 12:18:22:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře. Já se také omlouvám, že vystupuji podruhé. Je to z toho důvodu, že jsem byl upozorněn na to, že by bylo vhodné ten návrh usnesení, který jsem četl, doplnit. Takže vás prosím, i pana zpravodaje, abyste si doplnili do toho návrhu usnesení za první část první věty, která zní ?Senát se distancuje od prohlášení čtyř ústavních činitelů? doplnit ?ze dne 18. 10. 2016?, aby to prohlášení bylo identifikovatelné. Čili jen technicky doplnit: ?ze dne 18. 10. 2016?, jinak všechno ostatní zůstává beze změny.

To je první věc. A druhá krátká poznámka. Jako zástupce klubu ODS a předkladatel tohoto usnesení říkám, že jsou pro nás hlasovatelná nezávisle na sobě obě usnesení. Děkuji.