Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

12.06.2019

Praha, 9. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 82)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:08:38 - 16:12:01:

Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové. Přihlásil jsem se kvůli zdánlivé maličkosti, která se týká této transpoziční novely zákona. Jak jste už slyšeli vlastně dvakrát nebo třikrát, dochází k tomu, že do zákona na základě přijaté evropské směrnice transponujeme některá pravidla, která by měla instituce, které spravují prostředky, které zaměstnavatelé dávají svým zaměstnancům na důchody, do různých institucí. A o tom, jakým způsobem mají být tyto prostředky spravovány, hovoří § 10f, který se nazývá Investování. Nechal jsem vám rozdat na stůl návrh pozměňovacího návrhu.

A protože se tady v Senátu často bavíme o tom, jestli náhodou neděláme více, než Evropská unie po nás chce. A to je také můj dotaz na paní ministryni.

Pokud by to vysvětlila tak, že by se ukázalo, že moje argumentace není správná, tak samozřejmě potom je zbytečné ten návrh podávat. Ale pokud by se ukázalo, že tomu tak není, tak si skoro dovoluji požádat vás, abyste ten tisk pustili do podrobné rozpravy.

O co se jedná? Jedná se o to, že v rámci § 10f) je napsáno, nebo jsou stanovena pravidla, jakými mohou instituce prostředky zaměstnanců spravovat. V odstavci 1, bod c) je také napsáno, že aktiva se investují hlavně na evropských regulovaných trzích. A v mém pozměňovacím návrhu je tabulka, ze které vyplývá, že evropská směrnice po nás chce pouze to, abychom do zákona dali změnu, která řekne, že aktiva se investují hlavně na regulovaných trzích, nikoliv pouze evropských. Čili naši úředníci tam přidali ?evropských?. To znamená, zbylé regulované trhy z celého světa jsou tím pádem omezeny, nebo je jim doporučeno, aby to ty instituce nedělaly.

Samozřejmě ono se nás to dneska netýká, protože my zaměstnanecké penzijní pojištění dneska nemáme zavedeno, ale nevím, který aktivní úředník na Ministerstvu financí, nebo někdo jiný, přidal slovo ?evropských?, takže můj dotaz na paní ministryně je, proč tam slovo evropských přibylo, když to po nás ta směrnice nechce. A pokud by to paní ministryně nevysvětlila tak, že by se vám to zdálo přijatelné, tak si vás dovolím poprosit, abychom pustili ten tisk do podrobné rozpravy a slovo ?evropských? jsme zase škrtli. Protože tam nemá co dělat, neboť to po nás nikdo nechce a přidali jsme si to tam sami, podobně jako kdysi rovné okurky nebo bezdotykové baterie. Děkuji za pozornost.