Zákon o dani z přidané hodnoty

26.01.2011

Praha, 4. schůze Senátu, čas 10:23:27 - 10:26:40


Praha, 4. schůze Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 15)

čas 10:23:27 - 10:26:40:

Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, k navrhovanému zákonu mám jeden dotaz a jedno vyjádření podpory. Ten dotaz se týká § 44 odst. 1, který přece jen zlepšuje situaci plátce, který dodal zboží a nebylo mu zaplaceno. Můj dotaz zní, proč je to rozdělení těchto plátců, kteří už se mohou hájit a mohou se vyhnout zaplacení daně státu, právě určeno dobou 6 měsíců, proč to není třeba 5 nebo 7 měsíců. A jaký je další záměr ministerstva financí z hlediska stanovování této lhůty, s tím že říkám, že si uvědomuji, že nějaká lhůta tam být musí. Ale otázka zní, jestli to má být právě 6 měsíců.

Druhá věc, která je pro mě osobně mnohem důležitější, se týká pozměňovacího návrhu pana senátora Pakosty, který bych chtěl velmi podpořit, neboť jak asi mnozí z vás zaregistrovali v § 73 odst. 2 tohoto zákona, dle mého názoru nelogicky, a možná to ani nebylo záměrem předkladatele. Dochází k tomu, že se datum uznatelného daňového plnění posunuje na nijak blíže nedefinovaný počátek vlastnění daňového dokladu. A já si myslím, že by bylo velmi dobré a vhodné a dle mého to nijak nemění sílu státu vymoci si zaplacení DPH. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh pana senátora, který nedělá nic jiného, než že pouze vrací datum uznatelného daňového plnění z toho okamžiku počátku vlastnění, nelogicky dle mého názoru daňového dokladu na okamžik, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění, tzn. okamžiku, kdy člověk zaplatil.

Samozřejmě, a to plyne z dalšího ustanovení toho zákona, to neznamená, že v okamžiku, kdy plátce daně si uplatňuje nárok na odpočet, nevlastní daňový doklad. Ten vlastnit může, ne může, musí, protože datum, ke kterému prokazuje nárok na vratku DPH, je až k 25 dalšího měsíce v případě, když je měsíčním plátcem, případně čtvrtletním plátcem, to je to samé. Tolik moje druhá poznámka k vám, pane ministře, jestli by skutečně nebylo možné a logické a zabraňující obrovské byrokratizaci a případně dobrému kšeftu softwarových firem udělat tuto změnu a vrátit ten termín uznatelného daňového plnění na okamžik, kdy plátce zaplatil.

Přílohy