Zákon o daňových změnách

08.03.2017

 Praha, 5. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (Tisk č. 53)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 20:51:15 - 20:53:09:

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. K tomu projednávanému tisku bych chtěl jenom dodat, že k těm argumentům, proč bychom měli pustit tento tisk do podrobné rozpravy, si dovolím přidat další. My se s panem ministrem asi neshodneme na tom, jak je účinný účelný a úsporný systém elektronické evidence tržeb, a já se o to ani tady nebudu pokoušet. Na druhé straně si myslím, že bychom se mohli shodnout na tom, že je zbytečné zavádět elektronickou evidenci někde, kde už existuje. A proto jsem připravil pozměňovací návrh, který bych rád v podrobné rozpravě, pokud sem dostaneme, podal, a to aby bezhotovostní platby byly ušetřeny povinnosti elektronické evidence vycházející z evidence tržeb. Takže tolik moje seznámení s tím pozměňovacím návrhem, který bych rád podal, a pak si dovolím ještě jednu poznámku. Vždycky bychom se měli starat nejen o to, abychom daně vybrali, ale také o to, abychom zbytečně to, co vybereme, potom nevydávali. V tomto směru si výjimečně dovolím pochválit PS, která nám sem poslala zákon o hmotné nouzi, který my jsme dnes schválili a kdy díky pozměňovacím návrhům, myslím dokonce, že je to vaše poslankyně Jana Pastuchová a dále Vladislav Vilímec a také pan Fiedler, jsme myslím ušetřili státu poměrně významné peníze. To je počin, který chválím. Na druhé straně bych velmi uvítal, pokud bychom z hlediska právě těch podnikatelů byli trochu smířlivější a nesnižovali jim paušály, případně nezpůsobovali další příkoří, která jsou bohužel v těch návrzích zákonů, které budeme projednávat nebo projednáváme, obsažena. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 21:25:55 - 21:27:03:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Jak jsem avizoval, také předkládám pozměňovací návrh, jehož cílem je odstranit zbytečnou byrokracii, která souvisí s tím, že do zákona o elektronické evidenci tržeb spadají i bezhotovostní platby, které už jsou elektronicky evidovány. To znamená, text pozměňovacího návrhu zní:

Za část sedmou vložit novou část osmou, která včetně nadpisu zní.

Část osmá. Změna zákona o evidenci tržeb.

Čl. XIV. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto:

1. v § 5 se písmeno b) zrušuje, dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e),

2. v § 5 písm. d) se text a) až d) nahrazuje textem a) až c),

3. v § 5 písm. e) se text a) až e) nahrazuje textem a) až d).

Následující část osmou označit jako část devátou a čl. XIV označit jako čl. XV. Děkuji.