Zákon o DPH

07.10.2011

Praha, 12. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 181)

čas 11:12:16 - 11:19:10:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

My tady slyšíme spoustu krásných slov o tom, jak bychom se se všemi měli rozdělit, jak je potřeba všem všechno dát, a jak je potřeba pracovat pro blaho této země. Zároveň v Evropě v té samé chvíli je hospodářská krize. Řecko je na tom velmi špatně. Španělsku, Portugalsku, Itálii klesá rating. České republice stoupá rating. Takže opravdu to tady všechno děláme špatně? Opravdu je to tak, že ta řešení, která jsou nám překládána, jsou špatná? A nebo je to jinak? Nebo je to prostě tak, že dneska moc jiných možností nemáme.

Já si nemyslím, ve shodě s předřečníkem, že pan ministr financí je rád, že musí zvyšovat nějaké daně. A pokud se tak děje, tak možná by se tomu prostřednictvím předsedajícího paní místopředsedkyně Gajdůšková divila, ale on to dělá ve prospěch občanů této země. A pokud se bavíme o některých zákonech, tak žádný zákon není dokonalý. Nakonec i já k tomuto mám nějaké výhrady, pak je řeknu, ale říkat věci, které nejsou pravda, není dobře. A rozhodně není pravda, že současná změna DPH je toho typu, že na ni doplatí lidé s nižšími příjmy. Protože to, co se dneska děje, a to, co je nám předkládáno, má sloužit k tomu, abychom doplnili průběžný důchodový pilíř, a abychom byli schopni i v dalších letech vyplácet důchody. A to přesně podle těch pravidel, proti kterým nikdo nic neměl.

Pokud v průběžném důchodovém pilíři budou chybět nějaké peníze proto, že někteří se odhodlají k tomu, že ta svá 3 %, která tam platí, dají do pilíře druhého – a přidají k tomu ta svá procenta, tak to není tak, že by o ně ti ostatní přicházeli. Protože oni, až budou někdy v budoucnu brát peníze z průběžného pilíře, tak přesně ten důchod v poměru o ta 3 % budou mít pokrácený. To znamená, není to tak, že by dneska někdo chudý nebo někdo s nižším příjmem platil něco někomu s vyšším příjmem. To je mýtus, který je tady používán, a který není pravdivý.

To, co se dneska děje – a je to důležité – je, abychom zabezpečili průběžné financování, respektive financování důchodů z průběžného pilíře tak, aby vůbec na ty důchody bylo. Tady je má 1. otázka k panu ministrovi, a to je, že v současné době je už průběžné financování důchodů deficitní, a to zhruba ve velikosti 30 miliard. A těch 24 miliard je určeno vlastně na kompenzaci těch 3 %, tak co s těmi 30 miliardami, pane ministře? Ty tam ještě pořád chybí. Skoro se divím, že nenavrhujete ještě vyšší zvýšení DPH. Ale zřejmě na to máte nějaké řešení.

Co se týká těch dalších věcí, tak jak jsem říkal, žádný zákon není dokonalý, ale rozhodně tento si zasluhuje schválení. A právě proto, abychom zabezpečili průběžné financování důchodů v dalších letech, a proto já jeho schválení navrhuji.

K těm věcem, které mě na tom zákoně mrzí, nebo mi nejsou zcela jasné, patří ještě jedna. V rámci navyšování v té 1. fázi nižší sazby daně z DPH a potom dorovnání sazeb, dochází k tomu, že jsou snižovány z hlediska procentuálního podílu – jestli tomu tak bude absolutně, nebo ne, se teprve uvidí – příjmy obcí, nebo podíly obcí na dani z DPH, a také krajů.

Já osobně se domnívám, že v tomhle směru se český stát i ministerstvo financí vydává do určitého rizika, protože jednak nikdo neví, kolik lidí si zvolí to, že ta svá 3 % převede do 2. pilíře. A také nikdo přesně neví, co se stane s absolutní výší vybraného DPH? Přesto ministerstvo financí ve svém zákoně vlastně nám všem říká, že přesně ví, o kolik peněz půjde. A přesně ví, o jakou procentní sazbu musí obcím a krajům ten podíl DPH snížit. Já se tedy ptám, pane ministře, jak to uděláte s těmi obcemi a kraji, když to tedy bude úplně jinak? Když najednou se ukáže, že to procentuální snížení, které navrhujete – v případě krajů je to z těch 8,92 myslím na 8,28, a v případě obcí z 29,4 na nějakých 19,8 (nebo kolik to je, to si přesně nepamatuji). Co budeme dělat, když najednou ten propad příjmů těch obcí a krajů bude vyšší, než předpokládáte, a jakým způsobem jim to potom bude kompenzováno? Protože destabilizovat rozpočty obcí a krajů, bych řekl, že je pro ČR velmi nebezpečné a nikoho z nás by to netěšilo.

Takže to jsou moje dvě připomínky, abych nebyl jenom pozitivní, ale abych se na to podíval objektivně. Na druhé straně všechny mé kolegyně a kolegy vyzývám, aby si uvědomili, že to, o čem hlasujeme, je o zajištění vyplácení důchodů pro další období. A není to o žádném odebírání peněz chudým a dávání je těm bohatým. Děkuji za pozornost.

čas 12:02:09 - 12:03:43:

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Já nejdřív navážu na kolegu Čáslavu. Já si dovolím, byť jsem ten nováček, vyzvat pana předsedajícího, aby společně s předsedou Senátu zvážili, respektive zařadili po skončení tohoto bodu další bod, kterým bude vyjádření Senátu k vyjádření pana senátora Doubravy, abychom přijali usnesení, ve kterém se Senát ČR distancuje od vystoupení senátora Doubravy. Protože to, co tady zaznělo, byť třeba vzdáleně to přirovnání současného konání vlády k něčemu, co se podobá obsahu Sionských protokolů, je věc naprosto nevídaná a vůbec do českého společnosti, dle mého názoru, nepatřící. A proto prosím pana předsedajícího, aby v rámci jednacího řádu, který já neovládám, se zasloužil o to, abychom se jako Senát s tím důstojně vypořádali.

Nyní k tomu, co tady ještě bylo řečeno. Snad jenom se vyjádřím k jedné větě prostřednictvím pana předsedajícího. Je to věta pana senátora Škromacha, že je mu jedno, odkud vláda vezme na důchody. Mně to tedy jedno není. A myslím si, že by nám to nemělo být jedno nikomu.

čas 12:25:44 - 12:26:11:

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem rád za slova pana senátora Doubravy, věřím, že je myslel vážně, upřímně, a v tomto okamžiku tím pádem nebudu podnikat žádné další kroky. Přesto platí pořád to, že tedy si myslím, že takovéto výroky by v Senátu znít neměly, a já osobně se s nimi v žádném případě neztotožňuji.

Přílohy