Zákon o DPH

20.12.2018

Praha, 4. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 16)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:16:36 - 12:17:54:

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně. Jednak budu souhlasit s panem senátorem Goláněm, jediné, co může návrh, pokud ho schválíme, způsobit, je, že se nebude zvyšovat jízdné, že se nebude zvyšovat. Rozhodně se nesníží a nemalujme si tady nějaké ideály, že někdo bude snižovat jízdné. Může se stát, že se bude nezvyšovat nebo se bude pomaleji zvyšovat. Tak to je první věc. Druhá věc je, že se velmi přidávám k paní kolegyni Šárce Jelínkové, s tím, že byla diskuse i před Organizačním výborem, zda návrh zákona máme takhle narychlo zařadit. Nakonec díky vstřícnému přístupu výboru a členů výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a jejich ochotě návrh zákona projednat, za což jim patří poděkování, ho dnes projednáváme, a samozřejmě byl bych velmi rád, kdyby to paní poslankyně a další předkladatelé zavnímali a nějak zavnímali i to, že naše milosrdenství není nekonečné. Takže tolik ode mě.