Zákon o důchodovém pojištění

25.07.2019

Praha, 10. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 120)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:00:03 - 19:08:31:

Vážená pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové. Ona tady vlastně ten můj pozměňovací, respektive není můj, pardon, je to pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, představila paní ministryně. S tím, že ho nepodpořila, přestože ta argumentace, kterou použila, byla významně jiná, respektive odlišná od té, kterou použila před zhruba rokem, když jsme tady podobný návrh schválili a poslali do Poslanecké sněmovny. Zatímco zhruba před rokem návrh byl odmítnut se slibem, že bude připraven jiný a lepší. Zejména z toho důvodu, že obsahoval jednu chybu, a to přiznávám, a to je, že se vlastně omezoval pouze na zvýšení důchodu o 1000 Kč pro ty, co jsou v penzi 25 a více let. A již tam nepočítala s tím, že mohou být někteří 85letí, kteří nejsou 25 let v důchodu, a to byla oprávněná výtka.

A ta druhá výtka, kterou tenkrát Ministerstvo práce a sociálních věcí ústy paní ministryně mělo, je, že to není proveditelné z hlediska toho, jak funguje informační systém. Tak dnes jsem se dozvěděl o tom, že to je nějaké nespravedlivé. A ještě jsem si napsal nějaké další poznámky. Že se nepřidává těm nejpotřebnějším a že v komisi pro spravedlivé důchody to všechno připravíme tak, aby to bylo spravedlivé.

Já k tomu s dovolením tedy řeknu jen pár nejdůležitějších věcí, jak to celé vlastně vzniklo. Vláda z nějakých důvodů, kterým nerozumím, se v roce 2018 v srpnu rozhodla, že přidá všem důchodcům, bez rozdílu toho, jak mají vysoký důchod – všimněte si té spravedlnosti, kteří mají věk vyšší než 85 let. A všichni bez rozdílu toho, jak mají vysoký důchod, mají navýšení toho důchodu o 1000 Kč měsíčně. 85 let v roce 2018 znamená pro muže důchodce, že v tu dobu byli přesně 25 let v důchodu. Protože důchodce chodíval za socialismu do důchodu v 60. Plus 25 let je 85 let, to znamená, když jednoduše od roku 2018, kdy se tak stalo, odečtete 85 let, tak se dostanete na rok 1933.

A když my jsme se na to potom dívali a nějak jsme to analyzovali, tak jsme zjistili, že kromě těchto důchodců mužů, kteří vlastně šli v 60 letech do důchodu a jsou tím pádem 25 let v důchodu, existuje ještě poměrně velká skupina lidí, je to asi takových 155 000 lidí, z nichž minimálně 140 000 jsou ženy, které jsou již také 25 a více let v důchodu. Protože musely za socialismu – většinou fakt musely, já jsem to zjišťoval – jít do důchodu už v 55, některé dokonce v 53 letech, když vychovaly 5 a více dětí, některé v 57 letech.

To znamená, těmto ženám, které měly i za socialismu nižší mzdy, se ještě ten důchod, byť potom se valorizoval, počítal také z těchto nízkých mezd za socialismu. Tu tisícikorunu nedostaly, byť z hlediska svého pobytu v důchodu – omlouvám se za ten výraz – jsou tam stejně dlouho jako ti muži a ženy, kterým už je více než 85 let.

Tak jsme si říkali, že z našeho hlediska je vlastně tenhle ten postup vůči těm ženám, matkám, které jsou řekněme ročník 1936, 1937, 1938 atd., je nespravedlivý. A že by bylo dobré jim také tu tisícikorunu přidat. A proč 25 let a více v penzi, jsem vysvětlil. To se odvíjí od těch 85 let, na které nevím, jak vláda přišla, ale my jsme se od toho potom dál odpíchli.

Takže ta změna, kterou vám tady dneska vysvětluji a kterou akceptoval, za což moc děkuji a vážím si toho, náš zdravotní a sociální výbor, spočívá jen v tom, že dle mého názoru zvyšujeme spravedlnost toho systému v duchu přesně tom, který nastavila vláda. A vláda by měla vědět, proč ho tak nastavila. A těm, kteří to nejvíce potřebují, což byli ti senioři nad 85 let, kteří jsou 25 let a více v důchodu tím pádem, v případě mužů, přidali i ty ženy, které třeba nejsou tak staré, ale jsou také už 25 let a více v důchodu. Čili tím pádem se dostáváme k tomu, že i jim přidáváme jako těm nejpotřebnějším. A vycházím ze stejného filosofického základu, jako vycházela vláda, když přidala všem těm, kterým je víc než 85 let. Jinými slovy, pokud paní ministryně dneska říká, že to není spravedlivé, tak potom by měla zároveň navrhnout, aby se vzaly důchody a to navýšení těm, co je jim více než

85 let. Tam je to uděláno úplně se stejnou filosofií. To znamená, máme v podstatě dvě logické možnosti. Buď přidáme i těmhle 142 000 žen, plus tam jsou některé další skupiny, neříkám, že to je vždycky pro mě kdo ví jak přijatelné. V případě horníků, svářečů, pracovníků v jaderných elektrárnách samozřejmě, v případě vojáků z povolání a některých dalších lidí, kterých jsou stovky maximálně, to pro mě tak úplně příjemné není, ale s tím se nedá nic dělat. Když děláte nějaké plošné opatření, tak vždycky tam nějaká skupina takhle dopadne a vy to buď akceptujete, nebo se někam nikdy nedostanete.

Čili ta myšlenka, abych to nějak uzavřel a moc nezdržoval, toho pozměňovacího návrhu, který tady je obsažen v tom žlutém senátním tisku 120/01, je zjednodušeně v tom, abychom odstranili diskriminaci žen matek, které jsou narozené v letech, řekněme, těm nejmladším je dneska 78 let. A to jsou ty, které vychovaly 5 a více dětí. 79 let je těm, co vychovaly 4 děti, 80 let je dneska těm, co vychovaly 3 děti. Abyste měli nějaký přehled asi, jak to zhruba vypadá. A ta myšlenka je v tom, abychom ty 2 miliardy našli a těmhle matkám ženám také na důchodech přidali, protože dle mého názoru si to zaslouží. V té době ony neměly ve většině případů – já jsem s minimálně s deseti z nich mluvil a od dvaceti jsem dostal e-mail dokonce, dokonce někteří mailují, což mě překvapilo. Kde vysvětlovali, že třeba chtěly i po 55 letech pracovat, a nemohly. Řekli: ?Běž, máš důchodový věk, konec, nastupují další.? Tzn. nemohly si dělat takzvaně na důchod. Nebylo to vždycky tak jednoduché.

A abychom jim také přidali a narovnali to, tak celkově to dělá necelé 2 mld. Kč. Ten výpočet, za který děkuji, Ministerstvo práce a sociálních věcí, za to jsem zapomněl poděkovat, hodně na té legislativní čistotě toho návrhu zákona spolupracovalo. Opakovaně za to děkuji, to znamená, mělo by to být legislativně naprosto bez chyb. To znamená, tolik k vysvětlení toho pozměňovacího návrhu výboru zdravotního a sociálního. Moje prosba o jeho podporu, tím pádem propuštění tohoto zákona do podrobné rozpravy. Zároveň je škoda, že tady paní navrhovatelka Šárka Jelínková není. Já jsem si teď velmi narychlo našel na internetu počty důchodců a důchodkyň na ty, které vychovaly děti, a vychovávaly je minimálně 10 let, a když jsem si to pronásobil, tak mi to vychází zhruba cca na 20 miliard korun ročně.

To tedy nevím, já úplně této vládě nefandím, ale posílat jim tam návrh na to, aby našli najednou 20 miliard korun z roku na rok, mi nepřipadá úplně rozumné a promyšlené. To je k tomu druhému pozměňovacímu návrhu. Omlouvám se kolegyni, že toto činím, ale asi bychom si měli říkat ta čísla, jaká jsou, a bez těch čísel bychom o tom hlasovat asi neměli. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:21:39 - 19:23:13:

Děkuji, pane předsedo, za vstřícný přístup.

Já k tomu dvě věci. Já jsem o tom nechtěl mluvit v komisi pro spravedlivé důchody, já jsem členem. Dneska o tom tady mluvil pan kolega senátor Mikuláš Bek. A řekl to naprosto přesně. Ta komise se doposud, a věřím, že mi to např. i pan senátor Hilšer potvrdí, zabývala parametrickými změnami, které se týkají určitých skupin, které jsou dneska v rámci důchodového systému diskriminovány nebo nesprávně ohodnoceny, ale o žádnou důchodovou reformu a žádnými systematickými věcmi se zatím nezabývala. Respektive my jsme žádné návrhy nedostali.

Další věc, kterou musím říci, že na posledním jednání komise paní ministryně nebyla. Já jsem tam byl a na tom posledním jednání jsme dokonce udělali to, že zítřejší jednání komise jsme zrušili a sejdeme se až po prázdninách. Takže takhle tvrdě pracujeme. A co jsme se ještě také dozvěděli, myslím včera od pana premiéra, tak pan premiér nenazývá tuto komisi komisí pro spravedlivé důchody, nazývá ji komisí pro důchodovou reformu. Tak takhle to vypadá, paní ministryně. Já se omlouvám, když jsem to zopakoval dvakrát, tak jsem to už nevydržel.

Teď k té druhé věci. Prosím vás, zamyslete se. Já jsem ročník 1960, do důchodu půjdu v 64 letech. To znamená, že do 85 let mi zůstává 21 roků. A potom mi stát přidá tisícovku, rozumíme si. Vy si fakt myslíte, že půjdu o 4 roky dřív do důchodu, abych byl 25 let v důchodu dřív, než mi bude 85? Opravdu, tohle je argument, který používáte? Nezlobte se na mě.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:32:34 - 19:32:42:

Vážený pane předsedo, hospodářský výbor, nebo návrh jsme hlasovali, protože to byl návrh, abychom beze změn beze změn ve znění Poslaneckou sněmovnou. To už jsme udělali.