Zákon o hasičském záchranném sboru

11.11.2015

Praha, 14. schůze Senátu


Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) (Tisk č. 135)

čas 10:04:10 - 10:08:15:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já tady většinou vystupuji s kritikou vládních návrhů zákonů. Tentokrát tomu bude naopak. Jsem velmi rád, že se podařilo tento zákon připravit a kladně projednat ve výborech Senátu. Důvodů je více, některé tady byly řečeny. Přesto si zde dovolím zopakovat aspoň ty, které se mně, řekněme, nejvíce líbí nebo je považuji za nejpřínosnější.

První věc, která se mi zdá jako nová a velmi dobrá je, že příslušník Hasičského záchranného sboru je vlastně povinen i v okamžiku, kdy není ve službě, pokud samozřejmě je to zvládnutelné, pomoci při záchraně nebo ochraně zdraví, života a majetku.

Druhá věc, kterou také nepovažuji za úplně samozřejmou je, že bývalí příslušníci Hasičského záchranného sboru budou moci nosit stejnokroj i v době, kdy už nebudou ve službě, protože si myslím, že jedna z věcí, na kterou poměrně málo dbáme, je nějaká stavovská čest a hasiči v tomto jsou schopni a ochotni jíti vzorem. A jsem rád, že tento zákon jim to umožňuje. Věc, že budou moci hasiči nakládat s nebezpečnými látkami a vyjasní se jejich role například při některých haváriích, kde se s nebezpečnými látkami nakládá, také velmi vítám a myslím si, že to je velmi dobré, právě tak jako paragraf, který hovoří o tom, že vlastně všechny věci, které souvisejí s ochranou našeho majetku, životů a zdraví, které neví, kdo by dělal, dneska podle nějakých zbytkových kompetencí daných tímto zákonem budou moci dělat hasiči.

A za co si zvlášť dovolím ministerstvo pochválit a velmi bedlivě budu sledovat, jak se to do budoucna bude vyvíjet, je doplnění § 24, což také často nečiním, ke kterému došlo v Poslanecké sněmovně a kdy je podle tohoto zákona, pokud bude schválen, možné i ze státního rozpočtu na základě řekněme rozhodnutí ministerstva pomáhat investicemi i jednotkám dobrovolných hasičů na menších obcích, a to jak řekněme do staveb, tak i do zařízení, to znamená do hasičských stříkaček apod. Doufám tedy, že bude následovat druhý krok, kdy skutečně vláda, resp. ministerstvo vnitra skutečně peníze na základě nějakého programu, kde bude fungovat určité spolufinancování do menších obcí a měst pošle, aby i sbory dobrovolných hasičů byly řekněme po stránce vybavení dostatečně vybaveny.

V této věci si dovolím ještě jednu poznámku k panu ministrovi, je to spíše určitá prosba. V současné době jsme v Senátu také podpořili a do jisté míry jsme i pomohli vzniku fondu zábrany škod, který také má být využíván profesionálními a dobrovolnými hasiči. Podle mých informací se tak děje. Co si myslím, že by si zasloužilo ještě větší důraz, je, že pokud profesionální hasiči dneska budou vyřazovat nějaké své stroje a zařízení, bylo by velmi dobré, pokud by v rámci předávání potom byly upřednostněny sbory dobrovolných hasičů, které často mašiny nebo auta, která už profesionálům nevyhovují, ještě dokáží velmi dobře využívat. Děkuji za pozornost.

Přílohy