Zákon o krizovém řízení

08.12.2010

Praha, 2. schůze Senátu, čas 12:16:01 - 12:18:07


Praha, 2. schůze Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 374)

čas 12:16:01 - 12:18:07:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já chci promluvit k tomu zákonu jako člověk, který s ním poměrně hodně pracoval a má přímo zkušenosti s jeho aplikací.

Obecně chci říci, že návrh zákona, tak jak je před námi předložen, považuji za krok dopředu, že to je lepší z hlediska vyjasněnosti kompetencí, než tomu původně. Na druhé straně – nemám žádný konkrétní návrh, spíše ať to pan ministr bere jako apel na jeho pracovníky, na sebe sama – je hrozně důležité, aby i nadále došlo ještě k dalšímu vyjasnění kompetencí zejména v okamžiku likvidace nebo zvládání mimořádné události. Protože pořád ještě v některých případech není úplně jasné, pokud budu konkrétní, jestli některé údaje hasičský záchranný sbor musí hejtmanovi předat nebo nemusí, jestli v některých věcech musí nebo nemusí poslechnout. Vždycky je to tak, že je to potom na domluvě v některých případech a pokud navzájem ty dvě složky, řekněme samospráva a hasičský záchranný sbor, spolu vycházejí, tak k problémům nedochází. Ale bylo by velmi nepříjemné, pokud by se náhodou stalo, že by spolu nevycházely, protože potom nějaká prodleva při řešení mimořádné události by mohla být zničující, mohla by stát třeba i lidské životy. To je můj obecný apel na to, pokud budeme dále novelizovat například zákon o krizovém řízení, aby i na toto bylo hodně dbáno. Já jsem to říkal i panu generálu Štěpánovi, aby dále bylo vylepšováno znění tak, aby pokud možno bylo stručnější, snad i pro obce a kraje méně nákladné, ale zároveň především jasnější. Děkuji za pozornost.

Přílohy