Zákon o kybernetické bezpečnosti

07.06.2017

Praha, 7. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony (Tisk č. 114)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:29:50 - 10:33:41:

Vážený předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Navážu tady na svého kolegu pana senátora Nytru v tom smyslu, že bych chtěl velmi požádat představitele vlády, v tomto případě zaštítěné přímo panem premiérem, aby toho, že některý zákon je evidentně potřeba a je velmi důležité ho přijmout, nebylo zneužíváno v tom smyslu, že potom není potřeba tolik dohlížet na jeho kvalitu. A to je přesně to, o čem tady mluvil pan kolega Nytra.

V zákoně jsou ve dvou různých ustanoveních stanoveny dvě různé sankce pro stejný správní delikt. Jednou je horní hranice 200 000 Kč a jednou je horní hranice 1 000 000 Kč, a v podstatě to nikomu nevadí, protože my přece ten zákon potřebujeme... To je stejné, jako kdybychom řekli, že je potřeba, aby naše dítě šlo do školy a že má jednu botu červenou a druhou botu zelenou, to přece nevadí. A to si myslím, že není dobře, že to není správně a když zákon schválíme v mém případě se skřípěním zubů, tak je to věc, kdy zase říkáme předkladateli zákonů, že on si může dovolit, když je zákon potřeba, klidně dělat chyby, a on to nikdo opravovat nebude a přehlédne to. Takže tolik moje jedna poznámka k tomuto.

A ta druhá poznámka je hlubší. Souvisí s tím, že jsme si docela hodně lámali hlavu, proč vzniká speciální úřad, když jsme v té ochraně před různými hackery docela úspěšní, a to v rámci fungování současně existujícího Národního bezpečnostního úřadu. Ono to možná souvisí s tím, že skutečně opět zákonodárce možná proto, že neměl čas, možná proto, že toho nebyl schopen, měl přemýšlet, dle mého názoru, zda stejně jako máme tři základní složky integrovaného záchranného systému - hasiči, policisté a zdravotní záchranná služba, tak v nějakém okamžiku by neměla být přidána čtvrtá. To je tým, který bude vyjíždět, když dojde k útoku hackerů. Teď to nemyslím z legrace, protože věci se množí a zatím my vždycky vyjíždíme k požáru, všichni to považujeme za normální, vyjíždíme k havárii, všichni to považujeme za normální, ale že se možná bude vyjíždět do nemocnice, protože tam najednou někdo krade data, a nebo zásadním způsobem zneprovozňuje celou nemocnici, protože přestaly fungovat základní přístroje, které se používají k léčení, se může stát.

A potom tady chybí to, co tady bylo řečeno, ta provázanost IZS, provázanost s kritickou infrastrukturou, a jasná vize toho, jak to bude do budoucna fungovat a zda takový nějaký tým jako složka IZS by jednou neměl fungovat. A to z toho zákona není jasné, na tyto otázky bychom odpověď nedostali. Nevím, jestli tímto způsobem vůbec někdo, kdo se zabývá krizovým řízením, uvažuje, a myslím si, že by to tak mělo být, protože bychom neměli dělat jen zákony, protože někdo řekl, že se má udělat nějaká transpozice, ale také proto, aby se ta naše bezpečnost skutečně zvyšovala a aby to bylo v souladu s těmi bezpečnostními prvky, které dneska u nás velmi dobře fungují. Děkuji za pozornost.