Zákon o majetku České republiky

10.12.2015

Praha, 16. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Tisk č. 155)

čas 14:49:56 - 14:50:50:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já si spíše dovolím faktickou poznámku prostřednictvím vaším, ke kolegyni Wagnerové. Paní senátorko, já si pamatuji debatu, kterou jsme tady měli, která se týkala, možná to neříkám úplně přesně, ale funkčních období soudců, nejvyšších soudů nebo kolegií nejvyšších soudců a zároveň k tomu byly přidány platy. A tenkrát, já jsem tady říkal, že je to přílepek, a vy jste vystoupila a řekla, že sice to možná přílepek je, ale že je to ušlechtilý záměr. A pak jsme o tom hlasovali a normálně to prošlo. Tak já si myslím, že pomoci obcím je taky ušlechtilý záměr, tak bychom se možná mohli řídit stejným doporučením, jaké jste dala tehdy.

Přílohy