Zákon o místních poplatcích

18.06.2015

Praha, 9. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 78)

čas 18:07:27 - 18:10:12:

Vážený paní předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, já úplně nevím jak začít, protože paní poslankyně je mi sympatická svojí urputností a svojí snahou co nejrychleji tuto novelu projednat. Na druhé straně, když se podívám tamhle takhle nahoru, úplně do posledních lavic, tak tam vidím pány kolegy senátory Tesaříka a Martínka, kteří před rokem nebo jaká doba to byla, vlastně navrhovali nebo byli strůjci přesně toho, co tady dnes paní poslankyně navrhuje a co my jsme poslali do Poslanecké sněmovny, která to potom neprojednala a následně i otálela s nějakou přípravou obdobného zákona, jak ho Senát v rámci projednávání zákona o místních poplatcích již připravil a poslal do sněmovny, jak říkám, před více než rokem.

To je první věc, kterou jsem chtěl říci.

Druhá věc myslím, že se k většině poslanců a zvláště pak k poslankyním chováme vlídně, tak já se budu chovat vlídně, nebo pokusím se chovat vlídně, ale zároveň i neúprosně. Není totiž dost dobře možné, abychom schvalovali zákony, které porušují platný zákon. Tímto platným zákonem je zákon o místních poplatcích, a já tady budu citovat: Samostatně platí, že vyhlášku přijímá zastupitelstvo v samostatné působnosti. Ale následně: Podle § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. To je v zákoně, s tím nic neuděláme. A potom je tam § 15 zákona o místních poplatcích napsáno, že působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem v přenesené působnosti. A s tím se nedá nic dělat. Není možné, díky tomuto zákonu, abychom potom řekli, že zastupitelstvo bude rozhodovat o tom, zda bude nebo nebude poplatek prominut, atd., protože je to výkon přenesené působnosti a výkon přenesené působnosti dělá obecní úřad. Jestli si to potom někdo někde na nějakém zastupitelstvu zařídí i tak, že to potom půjde na zastupitelstvo, já bych tedy řekl, že to je velmi nestandardní přístup, ale třeba možný.

Ale říci, že to bude zastupitelstvo, které bude rozhodovat, a pominout obecní úřad z toho důvodu, že tady máme platné zákony, které bychom měli respektovat, není možné, a proto výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jednomyslně rozhodl nebo doporučil Senátu Parlamentu ČR, aby pozměňovací návrh, kde slovo "zastupitelstvo" je nahrazeno slovem "obecní úřad" přijal a podpořil. Děkuji za pozornost.

Přílohy