Zákon o místních poplatcích

24.07.2019

Praha, 10. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 107)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:08:46 - 13:11:00:

Vážený pane předsedající, paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já jsem se prvně přihlásil k něčemu jinému. Jinak k tomu, co tu říkal kolega Horník, jen jedna poznámka. A to je ta, že jsme ve standardní situaci, kdy máme před sebou nějaký zákon, který není dobře připravený a kromě dobrých věcí obsahuje i špatné věci a my se v tom máme pak zorientovat, případně to opravit a vrátit zpět do PS, kde si s tím potom třeba udělají ještě úplně něco jiného, než my bychom chtěli.

A teď tedy k tomu, proč jsem se přihlásil. Já po domluvě s panem senátorem Fischerem si tady dovolím říci některé věci, jak si myslím, že by jeho návrh na doprovodné usnesení měl být upraven s tím, že tím si nijak nenárokuji stát se spolupředkladatelem, ani neslibuji, že pro to budu hlasovat, ale pokud bychom o tom usnesení hlasovali, což se stane, tak si myslím, že by bylo dobré, pokud, prostřednictvím pana předsedajícího, pane doktore Hilšere, s tím budete souhlasit, aby tam bylo doplněno, teď to přečtu: "Po projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za tím by bylo v závorce (?senátní tisk 107/12?) Senát konstatuje, že tento návrh neumožňuje dostatečnou kontrolu. A i pan Horník to používal, že místo "vybírání" použít slovo "výběr", výběr poplatků za pobyt zprostředkovaný ze strany internetového partnera včetně kontroly dodržování dalších povinností stanovených právními předpisy a vyzývá vládu, aby předložila takovou zákonnou úpravu, která – doporučuji doplnit slovo "dostatečnou", protože říkáme, že není dostatečná. Čili která dostatečnou kontrolu a výběr poplatků ze strany příslušných orgánů umožní.

Já se omlouvám, že takovými věcmi otravuji, ale zase si myslím, že když ctihodný Senát přijímá takové usnesení, tak by aspoň mělo být identifikovatelné, o který zákon a v které době se jednalo. Jde vlastně o dostatečnou kontrolu, a ne jenom o kontrolu, kterou můžeme dělat, akorát že není dostatečná. Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:47:51 - 13:48:16:

Doplním to, co říkal pan senátor Aschenbrenner. Body 1 a 2 spolu souvisejí, proto se musejí hlasovat společně. Jediné, co jsem pochopil je, že by paní senátorka ještě chtěla rozdělit bod 1, což si nedovedu představit.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 14:01:50 - 14:02:02:

Po zkušenostech s PS navrhuji, abychom zvolili tři senátory, ještě někoho třetího, protože to, co se děje v poslední době, je takového typu, že někdy ti senátoři nejsou.