Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

13.11.2020

Praha, 2. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 327)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:35:31 - 10:37:20:

Vážený pane předsedající, vážená paní vicepremiérko, vážené kolegyně, kolegové, někteří tady pozorně sledujeme tu debatu, já bych na vás, paní ministryně, případně i na předkladatele toho pozměňovacího návrhu, měl jenom jeden dotaz, ale zejména se týká vás, paní ministryně. To je, jak jsem z té debaty vyrozuměl, ten zákon, pokud nepřijmeme pozměňovací návrh, v podstatě neumožňuje zjistit skutečného vlastníka.

Já se ptám, jestli v případě, kdy někam budou poskytovány veřejné nebo evropské peníze, jestli opravdu pořád platí, že tato vláda chce být transparentní a chce vědět, komu ty prostředky, ty veřejné prostředky jsou poskytovány... To znamená, opakuji tu otázku. Je pravdou, že dnes tady máme ke schválení zákon z dílny ministerstva financí, který neumožňuje zjistit skutečného vlastníka, a přesto může obdržet veřejné prostředky? To je můj dotaz. Nic jiného mě nezajímá, všechno ostatní už jsou věci, které jsou vedlejší. Je jedno, kolik je s tím spojeno administrativy, protože v okamžiku, kdy by tomu tak bylo, že tento stát se vydává legislativní cestou, je jedno, jak je složitá nebo nesložitá, že je ochoten lidem, o kterých neví, co jsou zač, dávat veřejné peníze, tak si myslím, že jde špatnou cestou.

Přílohy