Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020

25.03.2020

Praha, Senát


Návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 (Tisk č. 216)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 16:02:27 - 16:04:36:

Dobrý den. Já děkuji za slovo. Já jenom navážu na to, co říkala paní místopředsedkyně Horská. K vám, paní ministryně, jedna důležitá věc. Pan Wagenknecht jako o této věci mluví velmi dlouho. On registroval, řekněme vadu toho zákona v době, kdy málem ještě nebyl ani poslán do poslanecké sněmovny nebo tam byl velmi čerstvě, ale my jsme teď v té zvláštní situaci, že nemáme vlastně možnost nějak reagovat tak, abychom třeba ty věci měnili, protože je zpomalíme, a to my nechceme. A já to teď říkám ze dvou důvodů. Ten první je, že jsme se rozhodli na to reagovat tím způsobem, že pokud to samozřejmě bude možné, a nevím, kolik na to budete mít času vy nebo vaši náměstci, tak bychom velmi uvítali, pokud budou další zákony ve stejném režimu předkládány ve sněmovně, kdyby zároveň nemohlo dojít aspoň k neformálnímu kontaktu s naším výborem pro sociální věci a zdravotnictví, abychom ty věci mohli říct už tak, aby byly zohledňovány ve sněmovně a ve vaší hlavě dříve, než se to dostane do Senátu, protože pro nás potom jako není... nepřipadá nám některým, a myslím si, že je to dokonce většina, férové, abychom nyní vám to vrátili nazpátek, protože vy byste tam potřebovali 101. A vy vlastně jedete v režimu, kdy tu 101 byste dávali velmi těžko dohromady. A my si to uvědomujeme a nechceme tady dělat nějaké prostě věci, které potom by se velmi těžko dávaly dohromady, tak to, prosím vás, takto berte. Ale na druhé straně pokud byste mohla z toho aspoň si vyvodit ten závěr, že pokud to bude jen trošku možné časově, tak buď vy nebo nějaký váš náměstek ve věcech, kde zase bude docházet k nějakým změnám, si najdete ten čas a oslovíte v tomto případě třeba pana předsedu Kantora našeho výboru pro sociální věci a zdravotnictví a proberete to s ním na té úrovni, aby někteří z nás, kteří mají jiný názor, si ho tam mohli říci. A pak se třeba střetnete a nedopadne to, ale aspoň to bude vydiskutováno, tak by to celé věci mohlo významně pomoci. A ty ostatní věci kdo, kdy, co vymyslel a zajistil a říkal, to bych teď nechal stranou a opravdu bych se soustředil na to, jak to tedy teď co nejrychleji zvládnout. Děkuji.