Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

08.06.2017

 Praha, 7. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 119)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:58:26 - 11:02:10:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, nejsem také odborníkem na autismus. Na druhé straně přiznávám, že jsem zaujatý, protože autismem a lidmi s poruchami autistického spektra a jejich osudy se zabývám. Mimochodem, prvky autismu byly sledovány např. u Alberta Einsteina. Říká se, že se vyskytují např. u Billa Gatese, což je ale to onemocnění, které se projevuje genialitou, potom je onemocnění autismem, které se projevuje poměrně velkými problémy z hlediska zvládání těchto dětí, které jsou takto nemocné.

Já, když nerozumím tomu problému, protože o něm nemám dostatečné znalosti, tak vždycky se snažím orientovat podle toho, zda ty věci fungují, nebo nefungují, a zda těm, co mě o tom informují, mohu věřit. Takže já vám nyní přečtu jenom kousek jednoho e-mailu, který mi napsala moje bývalá spolupracovnice, které stoprocentně věřím. Teď cituji z toho e-mailu.

?Já sama používám prvky této metody – je myšlena metoda ABA, resp. ABA terapie – kterou jsem měla možnost se naučit na seminářích pořádaných Masarykovou univerzitou v Brně pro rodiče pod vedením Mgr. Zuzany Maštenové. Od doby, kdy používám prvky této metody – je tím myšlena metoda ABA a ABA terapie – podotýkám, pouze prvky, se má práce velmi zefektivnila a zjednodušila. Uvedu příklad. Dříve mi dalo velké úsilí přesvědčit chlapce s autismem, aby poslechl (po použití toalety běhal po koupelně a odmítal odejít apod.), v současné době mu dám najevo svým hlasem a postojem (bez většího úsilí), že teď není vhodná doba na hru a chlapec ke mně na můj pokyn sám přijde. Tyto principy lze uplatnit i u dalších diagnóz, např. ADHD a jiné. Jinými slovy z toho plyne, že metoda ABA nebo ABA terapie není používána jenom pro lidi nemocné autismem, ale i pro další řekněme nějakým způsobem postižené děti, případně i dospělé.?

To znamená, že na závěr potom logicky prosí, abychom podpořili tuto metodu. Já tak učiním, protože věřím tomu, že je to správně. A protože ze své vlastní zkušenosti vím, že úsilí, někdy se nebojím říct i do jisté míry utrpení, které prožívají rodiče, kteří mají děti nemocné autismem, kteří tomu musí obětovat úplně všechno, je pro většinu z nás nepředstavitelné, a pokud tady existuje metoda, která může navodit injekce nebo upoutávání na lůžko řekněme standardní metodou, která sama dokáže mladého člověka nějakým způsobem více zařadit do života, do obyčejného reálného života, měli bychom ji podpořit. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:01:09 - 12:03:40:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Jenom velmi stručně zkusím zareagovat na to doprovodné usnesení. Jednak tedy, pokud tomu dobře rozumím, tak by to zřejmě Senát PČR bral na vědomí.

V tom okamžiku by asi bylo dobré, aby ta skupina senátorů byla vyjmenovaná, protože jinak není jasné, o jakou skupinu půjde. Muselo by to být možná jasné z těch podpisů, nebo nevím z čeho.

Druhá věc, která bych řekl, že je mnohem podstatnější, a která dle mého názoru přebíjí to doprovodné usnesení, je, že existuje usnesení vlády ČR z 8. února 2016, má číslo 111, které je o podnětu k řešení situace život a osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin. A vláda v tomhle usnesení, které existuje, bere na vědomí podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, obsažený v části III materiálu atd. A ten podnět obsahuje, ten podnět má tenhle obsah: úvod, informovanost k veřejnosti, včasný záchyt, diagnostika, terapie, posudková praxe, vzdělávání, sociální služby, zaměstnávání, krizová situace, statistiky, seznam zkratek.

Proč to říkám? Protože na základě toho, že to vláda vzala na vědomí, tak potom to usnesení vlády má ukládací část. Já to zjednoduším. V té ukládací části se ukládá ministryním práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, ministru vnitra a zdravotnictví průběžně realizovat návrh řešení obsažené v podnětu. To znamená, řešit ten problém PAS. To znamená, dělat ještě komisi, když to mají uloženo ministři, ještě tam je potom ministr pro lidská práva, je tam doporučení hejtmanů. To znamená, dneska už vláda tuhle věc řeší a jeden z výsledků toho řešení je, že tady máme dneska ten zákon. A ten návrh, který možná dávali až poslanci v Poslanecké sněmovně, není to tak? Dobře, ale mně to tak připadalo jako logické. Ale už to dneska někdo řeší. A jestli to chce Senát dělat ještě se svojí skupinou, tak nevím, jestli je to úplně nejrozumnější nápad.

Takže tolik ode mě na závěr. I na základě toho, jak se debata vyvíjí, si dovolím dát návrh na schválení toho zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.