Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh

15.02.2018

Praha, 12. schůze Senátu


Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů  (Tisk č. 225)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:01:39 - 19:05:18:

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já volně naváži na paní kolegyni senátorku Danielu Filipiovou.

Když jsme přednedávnem tady schvalovali jako nelékařský obor aplikovanou behaviorální analýzu, tak samozřejmě tady byli různí zastánci a chtěli po mně, abych pro to hlasoval. Já jsem tedy začal pátrat, co to je za metodu. A zjistil jsem, že to je metoda, která je aplikovanou větví – a teď upřesním to, co tady říkala paní senátorka Filipiová – aplikovanou větví vědy, která se nazývá behaviorální analýza. To je věda. Ta věda vznikla někdy v roce 1930 a ten vědní obor se dlouhou dobu rozvíjí. Existují desítky, možná stovky článků odborných v odborném tisku a vedlo to potom k tomu, že ta věda byla aplikována v praxi. A tím pádem vznikla ABA.

A my jsme pro to nakonec většinově hlasovali. A je to tak, že behaviorální analytik je vědní obor, který je dnes akreditován a učí se na Masarykově univerzitě. Tak to je. To znamená, zásadní pro mě, jako pro matematika, fyzika, bylo, zda existují v renomovaných vědeckých časopisech články, které popisují tu vědu, říkají, čeho bylo dosaženo a následně dochází k aplikaci. Stejně jako máte mechaniku, tak potom se na základě toho konstruují např. jednoduché stroje. A ty fungují. Teď jsme v případě, že někdo přichází s tím, že nic takového za sebou nemá. Není tam žádná věda, žádné články v renomovaných časopisech, na základě kterých by se např. aplikovala OTA, nebo realizovala OTA, nebo Teach, nebo něco podobného.

Tak to prostě není. A my, když pro to budeme hlasovat, tak aniž bychom měli tuto základnu, která se v případě behaviorální analýzy vyvíjela zhruba necelých 100 let, tak budeme pro něco, co tohle za sebou nemá. To si myslím, že bychom si neměli dovolit z těch důvodů, které tady říkala paní senátorka Filipiová. Protože jde o ty děti, a my bychom měli schvalovat jenom věci, které jsou prověřené vědou.

A nyní k tomu ještě jedna moje poznámka. My tady máme ještě další tisk, který budeme projednávat, který shodou okolností také předkládá – myslím, že je to tisk 205, nevím, jestli to říkám přesně – pan senátor Plaček a paní kolegyně Dernerová, kde chceme vyřadit tradiční čínskou medicínu. A ty argumenty, které jsou tam využívány pro to, abychom vyřadili tradiční čínskou medicínu, jsou přesně ty, které se dají použít pro to, abychom nezařadili teď OTA atd. Přesně to tak je. Čili já tomu vůbec nerozumím. Tady někdo je naprosto v schizofrenní situaci, že v jednom případě říká to, co není prověřeno vědecky, zařaďme, protože to někdy může pomoci, a my si myslíme, že to tak je. A někdo ještě další s námi. A pak nadále za chvilku budeme argumentovat, že to je přesně naopak – vyřaďme to, protože je to nelékařský obor, který nemá žádné vědecké zázemí atd.

Čili velmi prosím, abychom při hlasování o tomto tisku byli velmi opatrní. Já osobně navrhuji zamítnutí.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:15:09 - 19:15:39:

Děkuji za slovo, paní předsedající, já jenom možná pro některé z nás, kteří se v tom obtížně orientují, opakuji, i pro stenozáznam, probíráme bod číslo 17, senátní tisk č. 225, který se týká léčby autistů, když to zjednoduším. Měl jsem pocit, že většina referátu, který tady měl můj kolega Jaroslav Kubera, se týkala tisku č. 206, který je bodem číslo 20. Pokud někteří z vás si to nechtějí...

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 19:15:40 - 19:18:11:

...nebo nejsou schopni zapamatovat, tak já předpokládám, že nám to paní místopředseda Kubera znovu zopakuje, protože to skutečně k tomu tisku bylo velmi případné. Nyní tedy nazpět k tisku č. 225, bod číslo 17. Prosím vás, já si myslím, že považujeme za logické, že žádný lékař vám nepředepíše, jinými slovy, vás nebude léčit tak, že by vám předepsal nějaké prášky nebo nějaké injekce, které nejsou vědecky prověřené. Nikdy se tak nestane, protože neví, co by to s vámi udělalo. Prošlo to dlouhým testováním, ty léky. Když ten lék se otestuje, tak potom u těch léků je příbalový leták a tam je napsaná kontraindikace, což znamená, že ten lék může pro některé lidi být nebezpečný. Když jsme schvalovali tu behaviorální analýzu, tuto léčbu, tuto aplikaci této přírodní vědy, tak ta má všechno toto za sebou. Vědci se téměř 100 let zabývali tím, jakým způsobem se ta věda dá aplikovat, aby nedošlo třeba k nějakým defektům, k nějakému poškození, nebo k nějakému zhoršení toho zdravotního stavu toho člověka, který má ten Aspergerův syndrom. A teď tady někdo přichází a říká: Já jsem zjistil, že tento prášek někdy pomáhá. Ale ten prášek nikdo předtím dlouhodobě netestoval. Nevíme, jestli by někomu nemohl ublížit. A proto si myslím, že všechno ostatní je zbytečné. A jestli se ptáte, jak se toto pozná, tak se to pozná opravdu jenom tak, že jsou o tom vědecké a jiné publikace. To se prostě jinak nedá poznat. Počet vědeckých publikací k těm metodám, já neříkám, že jsou špatné, možná ten prášek je dobrý, ale my ho přece nemůžeme zařadit, nevíme určitě, ten počet vědeckých publikací k těm metodám, které tam máme, je nula. Nula! A ten počet vědeckých publikací k ABA jsou desítky, spíše stovky. To je celé, co vám říkám. Nejsem odborník na lékařství. Jenom vám říkám, jak se ve vědě normálně postupuje, zejména potom v lékařské vědě. Tam si nikdo nemůže dovolit, aby zlegalizoval něco, co předtím nebylo otestováno. To tady najednou uděláme. To není dobře. Kdyby jeden člověk na to měl doplatit, tak to není dobře.

Děkuji za pozornost.