Zákon o nemocenském pojištění

19.04.2017

Praha, 6. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 81)

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 09:32:54 - 09:38:03:

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Vždycky takové nejvíce problematické pro zákonodárce je, když předkladatel zákona velmi chytře do jedné novely dá věci velmi prospěšné a důležité a zároveň věci, se kterými člověk bytostně nesouhlasí nebo je považuji za zbytné. A to je přesně případ tohoto zákona v mém případě, kdy já velmi podporuji to, aby byli dobrovolní hasiči zrovnoprávněni s těmi profesionálními, a aby v případě, že dojde k nějakému úrazu nebo jiné události, při zásahu také dostávali stoprocentní náhradu řekněme, kterou si zaslouží za svůj zásah a tady já to zrovnoprávnění dobrovolných hasičů a profesionálních hasičů jednoznačně podporuji.

A na druhé straně pokud se týká toho názoru na zavedení dávky otcovské poporodní péče, tak tady já velmi pochybuji o tom, že to opatření je rozumné, a to nejen z toho důvodu, že nás ročně může stát až téměř miliardu korun a není vůbec jisté, že ten stát na to dlouhodobě bude mít, ale také z toho důvodu, že i když se přes toto překlenu, tak mi to opatření tak, jak je zavedeno, připadá nelogické, resp. bych byl velmi rád, kdyby třeba ještě v rámci rozpravy paní ministryně na některé mé dotazy reagovala.

Pokud si vzpomínám na doby, což je velmi dávno, kdy jsem byl tím očekávajícím tatínkem, ale nyní jsem si to mohl připomenout, neboť teď nějak také rodí nebo budou rodit moje dcery, nebo má dcera, tak vždycky takovéto nejtěžší období je období předporodní, porodní a bezprostředně poporodní. Proto se ptám, proč tam je možnost, aby to mohl čerpat někdo až do šesti týdnů. Nerozumím té lhůtě, proč je tam taková velká lhůta, proč to není, když už nám jde o tu výchovu, o to, aby byla matka s otcem a s dítětem, proč je to uděláno tak, že tam je taková doba, aby si to někdo mohl vzít třeba až pátý týden po porodu, v době, kdy už všichni jsou v pořádku... Ptám se, zda ministerstvo práce a sociálních věcí tuto věc promýšlelo. Druhá věc je – pochopil jsem, že není možné, aby si to třeba tažný otec vzal v době těsně před porodem. Samozřejmě nikdo neví, kdy se bude rodit, ale ta doba těsně předporodní je doba pro matky poměrně velmi obtížná, zvláště, když se třeba starají ještě o dítě další, které mají. Tam přesně by pomoc otce byla velmi potřebná. Aby byl doma, staral se, přebaloval atd. – a pochopil jsem, že s něčím takovým sociálně demokratická ministryně práce a sociálních věcí nepočítá. Počítá s tím, že matka těsně před porodem je zcela happy, zcela v pořádku, úplně v pohodě a všechny domácí práce a věci s tím spojené bude lehce zvládat. Čili se ptám, proč to není tak, že by se třeba když už to někdo chce zavést, se to mohlo týkat tady té doby těsně před porodem. Věřím, že mi to bude vysvětleno.

Pak mi není úplně jasné, jestli se to týká dne porodu. Jestli se ta možnost týká dne porodu. Protože jedna z věcí, která je tedy docela moderní, je to, že dneska ti otcové chtějí být u porodu, tzn. jestli se možnost vzít si dovolenou vztahuje i na den porodu. Není mi úplně jasný výklad nebo já to nejsem schopen z toho návrhu zákona vyčíst.

A poslední věc, která mě zajímá, jestli se to týká i otců, kteří jsou třeba sice biologickými otci, ale jinak v podstatě s tou rodinou a s tou matkou nemají vůbec nic společného. Protože s ní nežijí, neplatí atd. atd. To znamená, jak toto je řešeno, jestli i v případě těch chovných otců nebo otců, kteří se jen tak někde náhodou objevili a pak zmizeli, se také týká možnost, aby si následně vzali týden poporodní dovolené a trávili týden poporodní dovolené úplně někde jinde než matka, protože jsou náhodou biologickými otci.

Čili věřím, že paní ministryně na všechny tyto mé otázky odpoví, rád si ty odpovědi poslechnu a bohužel musím říci, že zatím můj pocit právě díky tomuto opatření navrhované v zákoně je takový, že byť velmi podporuje dobrovolné hasiče, tak mi to neumožní pro zákon hlasovat.

Jedinou možností je, že bychom zákon pustili do podrobné rozpravy, a tam bychom opatření, které zavádí dávku otcovské poporodní péče, vypustili. Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 10:05:15 - 10:08:10:

Vážená paní ministryně, vážené paní kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, prostřednictvím, pana předsedajícího, vážený pane předsedo Senátu Štěchu. Byl bych velmi nerad, aby se v Senátu stalo zvykem, že někdo vystoupí a řekne obecné pravdy, že je potřeba, aby se nelhalo, aby se nekradlo, aby všichni poctivě pracovali, což všichni, co to tady slyší, tak by určitě podepsali, a následně... A já mám pocit, že kdo bude mít jiný názor na tento zákon, příp. ho nepodpoří, tak tohle, co jsem tady říkal, ty obecné pravdy, nepodporuje. To prostě tak není! My můžeme mít stejný názor na to, že se nemá krást, že se nemá lhát, že se má poctivě pracovat. Ale nemusíme mít stejný názor na to, jak se k tomu dostaneme. A neznamená to, že když někdo má jiný názor na tu cestu, kterou se k tomu máme dostat, že ještě je proti tomu, aby se nekradlo nebo nelhalo. Já z toho projevu, pane předsedo Senátu, mám pocit, že vy jste se tohoto dopustil a některé z nás, kteří tady říkají, že si myslí, že by se třeba rodiny měly podporovat nějakým jiným způsobem, osočujete z věcí, o kterých vy, co si myslíme, nic nevíte. To je moje první věc, kterou jsem chtěl říci.

A druhá je to, co si já myslím. Občanští demokraté podporují rodinu a jsou přesvědčeni o tom, že je základem státu. Mají ale pochybnosti, zda miliarda korun, kterou nás to bude stát, pokud schválíme tento zákon, má být tímto způsobem vynaložena, neboť není vůbec jasné z toho zákona, že bude vynaložena účelně, účinně a úsporně.

My si myslíme, že pokud někdo chce vynaložit miliardu korun na to, aby pomohl rodinám s dětmi, tak by se minimálně měl zamyslet nad tím, jestli zvolil správnou dobu, kdy je chce podpořit, jestli by to neměla být ta doba kolem porodu. Jestli to dělá tím způsobem, že to udělá plošně, ať to ti lidé potřebují, nebo nepotřebují, jestli by to nemělo být tak, že třeba ti, co jsou jenom biologickými otci a jinak se o tu matku s tím dítětem nestarají, by neměli být vyčleněni. A na to všechno jsem se dneska ptal, paní ministryně dosud neodpověděla, zřejmě čeká na závěrečnou rozpravu, aby pak už nikdo nemohl reagovat. A my, co jsme si dovolili říci, že máme pochybnosti, že si myslíme, že by se o miliardě korun lépe a více mělo mluvit a rozhodovat, najednou jsme tady nepřímo obviňováni, že nechceme podporovat rodinu. S tím nesouhlasím a proti tomu protestuji.