Zákon o obcích

03.05.2019

Praha, 8. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 72)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:33:14 - 15:39:43:

Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně. To, co teď budu říkat, neříkám úplně rád, ale myslím si, že by to tady zaznít mělo. Kdo to ještě neprohlédl, tak rozumíte, o co tady jde... Hnutí ANO má problém, protože něco slibovalo voličům, a nyní se mu stalo kupodivu to, co máme my ostatní v některých stranách, že tam máme úspěšné hejtmany nebo starosty a zároveň poslance a senátory.

Ale ono má ve volebním programu, že to takhle není správně, to znamená, že je potřeba něco udělat, takže se vymyslí nějaký zákon, ze kterého plyne, že makáme, že je potřeba, když ne lidi zbavit obou funkcí, tak aspoň jim snížit plat, protože jde o ten plat, o ty peníze, o závist.

Ale když to navrhneme, tak ono se to týká i nás, poslanců za hnutí ANO. Tak by bylo dobré, kdybychom to navrhli takovým způsobem, že ti, co politiku dělají vážně, říkají věci popravdě, by to mohli vrátit, zamítnout, případně zvýšit koeficient, protože pak my vlastně v tom budeme nevinně. My jsme dělali, co jsme mohli, a oni nám to zase ti zlí odéesáci, nebo tentokrát se přidávají i někteří z hnutí STAN, zkazili. Oni prostě říkali to, co si myslí, a to, co je pravda, ale co my také víme, ovšem my to říkat nemusíme, oni to za nás jako ti mouřeníni odpracují.

A to se tady dneska děje. Paní hejtmance a poslankyni a předsedkyni Asociace krajů se to daří. My jsme na to naskočili a vystupujeme tady, že tedy tohle není možné, protože zákon je hloupý, takhle bychom postupovat neměli, měli bychom to nechat na lidech. Vzhledem k tomu, jakou mediální podporu potom tento zákon, který tady dneska představuje paní hejtmanka z hnutí ANO, následně bude mít, tak se jasně ukáže, že to nebylo ANO, které se snažilo, aby to všechno bylo tak, aby lidé nebrali více peněz, než si zaslouží, těm špatným. Ale to byli zase ti senátoři a senátorky za ODS, možná tam zmíní starosty a nezávislé, ale zejména budou zmiňovat starosty za ODS a ty další, kteří se proti tomu postavili, protože to jsou ti mouřeníni.

A to se mi vůbec nelíbí, považuji to za pokrytecké a neférové jednání, a takhle to cítím. Jistotu, že to takhle je, samozřejmě nemám. Ale ze všeho, co jsem zažil a co mi bylo i různě vzkazováno, to přesně takhle cítím, že tady někdo chce někoho využít pro to, aby se sám pěkně představil, ukázal se jako hezký. Ale co zmůže, když ten zlý senátor to udělá zcela jinak.

Toto je jedna věc, kterou jsem tady považoval za dobré říci, a každý si potom uvědomme, kdo politiku má jako divadlo a kdo to dělá skutečně vážně.

A teď k zákonu jako takovému. Tento zákon je hloupý, opravdu je hloupý, protože on legitimizuje to, že je vlastně možné dělat dvě pozice, dvě funkce na plný úvazek. To vlastně vůbec nezpochybňuje. Jediné, co říká: Pokud se k tomu někdo z vás rozhodne, aby byl senátorem nebo poslancem a zároveň uvolněným starostou, hejtmanem, tak to potom znamená, že budete brát jenom, podle návrhu teď, 1,4 platů, 100 % platu senátora nebo poslance a 40 % platu uvolněného starosty nebo hejtmana. Ale nic nemáme proti tomu, abyste obě funkce dělal na 100 %. To je samozřejmě hloupé, to tak nejde, to nemá žádnou logiku, to by mělo jít ruku v ruce, když někomu říkám, že má mít za druhou funkci 40 %, tak by měl mít 40procentní odpovědnost a měl by dělat na 40 % úvazku. Jedinou možností potom je, že dochází k překryvu, že třeba některé věci, které dělám jako poslanec, bych zároveň dělal jako starosta nebo jako hejtman. Nevím, jak ten překryv kdo vyhodnocoval nebo nevyhodnocoval, nevím, jak to kdo počítal.

To je jedna věc, proč tento zákon je hloupý.

Tento zákon je pokrytecký, resp. pokrytci jsou ti, minimálně někteří z nich, co ho předkládali. Zase vysvětlím, proč. Kdybyste si dali práci a podívali se, kdo je předkladatelem tohoto zákona, a kdybyste si dali tuto práci a podívali se, kdo hlasoval o změnách zákona o podpoře sportu, tak byste zjistili, že tam jsou čtyři, pět až šest lidí, kteří hlasovali pro oba tyto zákony, přičemž, prosím vás, v případě změny zákona o podpoře sportu tím, že pro ně hlasovali, hlasovali pro to, aby předseda agentury mohl být zároveň poslancem nebo senátorem a zároveň jejím předsedou a mohl brát oba platy v plné výši. Pro to ti lidé zvedli ruku. A vyhledejte si je, podívejte se na ně. Nevadilo jim to.

Ve stenozáznamu jsem nezaznamenal jedinou výhradu k této věci, od žádného z předkladatelů tohoto zákona, o kterém se bavíme. A zároveň ti samí lidé se nestydí přijít do Senátu a říci: A my si myslíme, že to není spravedlivé, a my si myslíme, že v případě, že jste hejtmanem a poslancem, tak by to mělo být 1,4.

To je nějaká konzistence? To je něco, co ten člověk myslí vážně? Nebo je to fakt nebo divadlo?

Tak to prostě dneska je, před tím tady dneska stojíme. A protože nemáme mediální krytí, jako někteří, tak to možná neubráníme, ale přesto mi stojí za to dneska hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona!

Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:52:45 - 15:55:10:

Já se omlouvám, já musím jako předseda senátorského klubu ODS reagovat na dvě věci.

Je to faktická poznámka i pro stenozáznam.

První je, že jsem řekl – a to je pravda, že poslanci a poslankyně za ANO, kteří jsou předkladateli tohoto návrhu, zároveň podpořili zákon, který umožňuje, aby předseda sportovní agentury, nebo Národní agentury pro sport, byl poslancem a senátorem. Což by znamenalo, pokud by se tak stalo – a oni to svým hlasováním umožnili a podporovali to, že by bral plat poslance nebo senátora a zároveň plat ministra. To jsem řekl, vůbec se to pana Hniličky netýká.

Týká se to konstrukce toho zákona, který byl takto v této podobě poslankyní a poslancem, nebo poslanci dokonce, za ANO podpořen. A zároveň byl podpořen tento zákon, který dělá tu restrikci z hlediska příjmů někoho, kdo je zároveň poslancem a třeba hejtmanem.

Druhá věc – to také považuji za důležité – já nejsem ve střetu zájmů a mám pouze jednu placenou funkci, a to je senátor.

A teď ta nejpodstatnější věc, a to je ta třetí, která se týká toho, kdo co zařizuje, anebo ne.

Já tady prohlašuji, a je mi to líto, ale musím to udělat, že jsem byl několikrát kontaktován ze strany zástupců poslaneckého klubu ANO, abychom tady odhlasovali pozměňovací návrh, který zvýší koeficient 0,4 na 0,7.

Já jsem to vždy odmítl.

A nebaví mě tyto řeči a osočování ODS! Nikdy jsme to v Senátu nedělali!

Je to nová věc, kterou jste sem, paní poslankyně, zavedla. A já na to bohužel, a velmi mě to mrzí, nemohu jinak reagovat než tímto oznámením...

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 15:58:52 - 15:58:59:

Zase pro stenozáznam. Vladislav Vilímec není členem výboru pro veřejnou správu.