Zákon o očkovací látce proti COVID-19

16.12.2020

Praha, 3. schůze Senátu


Návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 20)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 17:21:07 - 17:27:51:

Vážený pane ministře, vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové.

První věc, kterou chci říci, je, že se nechám naočkovat vakcínou. Počítám s tím. Ani to tak nebude kvůli sobě jako kvůli okolí, ve kterém se pohybuji. Zejména se to týká starších lidí, protože si myslím, že je to o nějaké odpovědnosti nejen vůči sobě samému, ale i vůči okolí. Veřejně to tady sděluji, než přistoupím ke kritice.

Velkou část argumentů, které jsem tady chtěl říci, řekl pan doktor Šimetka. Řekl to lépe než já. Já jen znovu to, co on základního říkal, zdůrazním vůči vládě a vlastně i vůči vám dnes, pane ministře, a to je, že chování vlády a to, co zažíváme z hlediska opatření, která vláda přijímá a následně se snaží aplikovat, je zdrojem obrovské nedůvěry. Když vyslyším výzvu pana senátora Kantora a začnu s pomocí svého, nevím, jestli dostatečného, ale přeci jen nějakým způsobem studiem matematiky a fyziky vycvičeného kritického myšlení zkoumat vaše opatření a vaše zákazy atd., tak se dostávám do situace, že se nedůvěra ještě zvýší, protože tam nevidím úplně vždy zcela věci promyšlené a někdy dokonce, řekl bych, že jsou i postavené způsobem, který není rovným přístupem ke všem postiženým koronavirovou krizí. Nevím, jestli je ještě možné s tím něco udělat, protože těch přestupků a přešlapů, které se staly, je takové množství, že když dnes mluvím se skupinou lidí, která je nějakým způsobem postižena, ať jsou to, já nevím, restauratéři, ať jsou to vedoucí fitness center, ať jsou to různí jiní pracovníci, ať jsou to OSVČ nebo třeba i pronajímateli něčeho, tak je to prostě nepříliš příjemné poslouchání.

Upozorňuji na to, že nevím, jak to dál udělat. Poté, co měli začít mluvit odborníci, tak se to příliš nezlepšilo. Jen to tady spíše říkám jako možná povzdech, možná jako další výzvu k tomu, aby se to přeci jen zlepšilo, nebo jste to zkusili zlepšit.

Jinak potom mám ještě několik dotazů a potom nějakou svou poslední poznámku, kterou si nemůžu odpustit. Můj první dotaz je, vy jste říkal, že se to všechno zdrží a že to velmi spěchá. Tak jsem se chtěl zeptat, kdy vy počítáte, kdyby se to všechno nezdrželo, že by se začalo očkovat? Jestli termín zahájení očkování už je stanoven? Které datum rozhodne, kdy jste schopni začít očkovat? Kdy je možné vakcínu začít aplikovat? Prosím o odpověď, s tím, že tady si zase dovolím jednu poznámku, nemyslím to nijak zle, ale pokud člověku skutečně na něčem záleží a myslí si, že je to pro společnost důležité, tak to, co pro nás třeba je důležité, je, jakým způsobem se naše odborné orgány, to jsou výbory, výbor sociální a výbor zdravotní, k věcem, které máme pak rozhodovat, postaví. Pokud já jsem se dneska ptal ctěné paní předsedkyně a pana předsedy výboru a prostě pan ministr zdravotnictví na výborech nebyl... Byl tam náměstek, ale on tam nebyl, takže měl asi něco důležitějšího na práci, než přesvědčit ty nejlepší a ty, co tomu nejvíc rozumí v Senátu, aby se opravdu postavili za ten zákon. On tam poslal náměstka. Tak tam poslal náměstka... Pan Hamáček od nás chce dnes schválit tři zákony a poté, co já jsem tady zase přesvědčil své kolegyně a kolegy, že mu dáme možnost, aby přišel hned po vás, aby přišel dnes po 19. hodině, kdy projednáme další tři body, nebo aby přišel zítra, tak venku čeká pan ministr Petříček. Tak abychom věděli, jak to je... A to důvěru ve vládu a důvěru v to, že vláda myslí vážně to, že tady chce nás o něčem přesvědčit, tedy zrovna neposiluje. Když chce pan Hamáček důležité zákony a poté, co zjistí, že jsme mu jeden vyřadili, tak sem pošle pana ministra zahraničních věcí. Když pan ministr, který říká, že je to hrozně důležité, abychom dnes hlasovali pro sněmovní verzi, není ani na jednom odborném výboru. Nevím, proč tam nebyl, ale nebyl tam. Tak to zkrátka je. Tak asi bylo něco důležitějšího. Takže to je k tomu, co jsem chtěl říci. Nejsem členem ani jednoho toho výboru.

Teď na závěr moc děkuji Lumíru Kantorovi za tu knížku a za citace. Já jsem si ji půjčil, tam je kapitola, která se nazývá Předpoklady kritického myšlení. Prvním předpokladem je, že budete disponovat nějakými obecnými myšlenkovými standardy, což je jasnost, přesnost, určitost, věcnost, hloubka, šířka, logika atd. Druhým předpokladem je, že budete umět užívat nějaké principy vědeckých metod, a to každodenně, což umíte pozorovat, měřit, třídit, kvantifikovat, odhadovat, kolik čeho, usuzovat. Třetí předpoklad je, že máte zafixovány nějaké způsoby myšlení, nějaké automatismy. Třeba že víte, že 6x7 je 42 a nemusíte o tom přemýšlet. Víte, kam mířím? Mířím k tomu, že my jsme udělali maturitu z matematiky dobrovolnou. Víte, kdo nejvíce cvičí kritické myšlení? Výuka v matematice.

Děkuji za pozornost.