Zákon o podpoře výroby elektřiny

08.12.2010

Praha, 2. schůze Senátu, čas 17:31:07 - 17:33:57


Praha, 2. schůze Senátu

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (Tisk č. 379)

čas 17:31:07 - 17:33:57:

Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, poslouchám tu diskusi a zdá se mi, jako kdybychom trošku zapomínali na to, v jaké situaci naše vláda je. Tato situace je velmi špatná, protože my dneska, i díky fotovoltaice, čelíme třem hrozbám. První je, že se dále, řekl bych už skoro smrtícím způsobem, bude prodlužovat a prohlubovat zadluženost tohoto státu.

Druhá je, že se neúměrně zdraží elektrická energie a my nebudeme konkurenceschopní a bude to pro nás opět smrtící.

A třetí je, že ztratíme tvář nebo část tváře nebo důvěryhodnost, protože situace je taková, že neexistuje dobré řešení, to tady říkala už spousta lidí.

A teď se dostanu k tomu podle mne nejdůležitějšímu. Já nemám pocit, že by si vláda tuto věc neuvědomovala a nechtěla ji řešit. Jediné, co je, je to, že je potřeba se rozhodnout, v jakých proporcích k těm třem věcem dojde, protože ono dojde ke všem těmto třem věcem. Může se prohloubit zadlužení státu, což je podle mne úplně to nejhorší. Zdraží se elektrická energie a ještě ztratíme tvář. A je to jenom o těch proporcích. A vláda svým řešením nabídla nějaké proporce. A my teď podle toho, co se nám líbí nebo nelíbí jako individualitám, jaké kdo má voliče, říkáme, co my podporujeme. To není správně. My bychom měli svými návrhy minimalizovat riziko a vzdát se populismu. A když to pak budeme dělat, tak mi vychází jediná možnost, která se dá udělat. Buď schválíme to, co vláda navrhuje, protože ona ponese tu největší odpovědnost, anebo řekneme dobře, ale na kratší dobu, na kratší dobu a zkuste nastavit jiné proporce. Zkuste najít jiné řešení. Ale proboha, nedělejme už tam žádné další vratky, že víme, že najednou někdo ještě potřebuje, protože bude také nějak poškozen. To v tom okamžiku jdeme do své vlastní iniciativy, aniž bychom tomu rozuměli a měli ty věci dostatečně promyšlené. My na to prostě nemáme. My můžeme říci, dobře, udělejme to, jak říká vláda, s tím, že ztratíme všichni, anebo vytvořme prostor, ve kterém se to může změnit, ale zase nechme to, prosím vás, předložit jim, mají na to odborníky, aby se tím zabývali. Děkuji za pozornost.

Přílohy