Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků

29.01.2020

Praha, 15. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (Tisk č. 172)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:26:17 - 11:29:26:

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já tedy v první řadě se přiznám, že mám pocit, že se musím zastat pana ctěného kolegy, senátora Jana Žaloudíka, protože já jsem neměl pocit, že tady on má něco proti těm změnám, které ten zákon obsahuje, ale že pouze není spokojen s tím, že nebyly provedené ještě další změny toho zákona tak, aby plně vyhovoval tomu, co dneska v té oblasti, které se týká, chybí nebo nefunguje. To je jedna věc, jak jsem to vnímal, to vystoupení. Druhá, kterou k tomu chci říct, při vší úctě k panu profesorovi Žaloudíkovi si myslím, že návrh na zamítnutí nemůže splnit to, kvůli čemu je tady předkládán, a to je, že přinutí ministerstvo k větší aktivitě, protože ten zákon byl v Poslanecké sněmovně schválen 164 hlasy, pokud my bychom to tady zamítli, tak z 99,9 % budeme ve sněmovně přehlasováni, protože je evidentní, že ten zákon není napsaný tak, že by obsahoval věci, které nejsou potřeba. Ale některé tam chybí, nejsou upraveny, byť to bylo slibováno nebo je slibováno, už nevím, kolik let. To znamená, trošku bych si dovolil zpochybnit, jestli je rozumné dávat návrh na zamítnutí, jestli spíš tedy není rozumné se snažit příp. o tu malou úpravu, která je navržena tím pozměňovacím návrhem, a to je poslední věc, kterou k tomu chci říct, já se přiznám, že nejsem schopen, protože to je věc, která se netýká přímo změn toho zákona, které my jsme projednávali v Senátu, tak nejsem schopen dnes si vyhodnotit, do jaké míry ten pozměňovací návrh navrhovaný panem kolegou, senátorem Janem Žaloudíkem, je v pořádku, resp. je, řekněme, posouzen i dalšími subjekty tak, že ničemu neublíží, resp. bude prospěšný a tím pádem, pokud bude ten pozměňovací návrh přijat, ten zákon bude lepší, než je. To neznamená, že je dobrý. Ale bude lepší, než je. Proto se chci zeptat pana ministra na to, jaký on má názor na ten pozměňovací návrh, rád bych to slyšel ještě v obecné rozpravě, protože to může být jedno z vodítek pro mě, jak potom se k tomu postavím, zda budu pro to, aby ten zákon postoupil do podrobné rozpravy, nebo budu pro to, aby byl schválen v té podobě, jak ho máme předložen. Takže tolik ode mě, ještě když teď budu odcházet, pane ministře, pokud se přihlásíte ke slovu, tak to není proto, že jsem řekl, že vás chci slyšet, a potom to tak není, ale proto, že máme tiskovou konferenci, já s tím nemůžu nic jiného udělat, než na ni jít. Děkuji.