Zákon o podporovaných zdrojích energie

13.09.2013

Praha, 13. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony (Tisk č. 171)

čas 09:43:31 - 09:44:47:

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb. a přijal dvě usnesení. Usnesení č. 59 – po úvodním slově pana náměstka Pavla Šolce doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Usnesení další, které přijal, doprovodné usnesení, se kterým vás teď seznámím a potom případně se k tomu podrobněji vyjádřím v rozpravě. Takže výbor přijal usnesení doprovodné, které zní, že výbor nepovažuje za vhodné, aby tak zásadní zákon, jako je zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. a další související zákony, byl projednáván pod zbytečným tlakem a bez předložení odborných podkladů potřebných pro komplexní posouzení jeho dopadů. Děkuji za pozornost.

čas 10:08:13 - 10:17:15:

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové. Zkusím tady říci pár věcí, které se týkají předloženého zákona a také činnosti odpovědného ministerstva průmyslu a obchodu, několika vlád i nás zákonodárců.

Celá situace, kterou dnes řešíme, i dle názoru dle mého i našeho výboru, nemáme jinou možnost, než schválit návrh zákona, je způsobena zejména tím, jak se v nějakém okamžiku chovalo ministerstvo průmyslu a obchodu a následně vlády a následně zákonodárci.

V tomto směru do jisté míry i souhlasím s předřečnicí, s místopředsedkyní Senátu paní Gajdůškovou, že možná právě to, že hodně těchto lidí ještě pořád v politice funguje, způsobuje, že se snaží svoji vinu zakrýt tím, že upozorňují na ty solárníky a tím do jisté míry vlastně vzbuzují ve veřejnosti jakési opovržení, nezasloužené opovržení k obnovitelným zdrojům jako celku.

Myslím si, že tento přístup není správný, že tento přístup nás zase může vést jenom do pekla druhého, to znamená, jak je v Česku zvykem, ode zdi ke zdi a velmi bych před ním varoval.

Myslím si, že k řešení tohoto problému, nespravedlnosti, která se stala, musíme přistoupit v podstatě chladnokrevně a zejména konstruktivně. A pokud budeme jenom upozorňovat na ty, co udělali chyby a kdy je udělali a jak je udělali, tak možná nám to v nějakých kampaních u některých vynese nějaké politické body, ale obecně to vlastně nikam dál nevede a my se nikam nepohneme.

Situace, která nastala, byla v roce 2009 a 2010, kdy došlo k nějakému stanovení výkupních cen energie za kilowatthodinu v případě výroby elektřiny ze solárních panelů, nebo chcete-li ze sluníčka, a následně potom v roce 2009 a zejména v roce 2010 byly zásadním způsobem sníženy ceny solárních panelů, s tím, že díky platné legislativě na to nemohl Energetický regulační úřad reagovat odpovídajícím snížením výkupních cen energie. A tím se stalo, že najednou těm, co měli solární panely, vznikla tzv. překompenzace, jinými slovy, jim vznikly nadměrné zisky. Mimochodem upozorňuji, že v tom okamžiku vlastně stát začal poskytovat nepřiměřenou a tedy vlastně nezákonnou veřejnou podporu. Tak to je. Zároveň v ten samý okamžik tito lidé měli platné smlouvy a nechovali se nezákonně. To znamená, že tato situace je velmi komplikovaná, a my bychom měli vědět, že chyba není primárně u nich, ale tato chyba je primárně tam, kde jsem říkal – na ministerstvu průmyslu a obchodu, na vládách, jak tady byly citovány, a na zákonodárcích. Tak to je. A takhle bychom k tomu měli přistupovat s touto pokorou, a ne tedy řvát na ty, co byli překompenzováni, že to jsou oni, hlavně aby se o nás nevědělo. To prostě není fér a takhle se odpovědný politik nemá chovat, a všichni samozřejmě asi tušíme, proč to dělá.

A teď k tomu, co nastalo dál. Shodujeme se na tom, že část lidí, kteří vyrábějí elektřinu ze solárních panelů byli překompenzováni, to znamená dostali větší dotace, větší veřejnou podporu, než odpovídala tomu, jaké byly jejich náklady. Seriózní stát by se choval tak, že by řekl: Náš výpočet říká, že my si od vás částku, kterou jsme vás překompenzovali, vybereme tím, že nastavíme tzv solární odvod, který bude první tři roky pro všechny z vás 26 % a pro ty z vás, kteří jste si instalovali solární panely v roce 2010, to byly ceny nejlevnější, ještě potom dalších 10 %. A přišli jsme na tato procenta tímto způsobem.

Co se stalo? Stalo se to, že jsme schválili 26 %, dneska schválíme 10 %, a výpočet pro 26 % jsem nikdy neviděl a výpočet pro 10 % znám asi 3 dny.

Je to seriózní přístup ke klientům? K těm lidem, kteří si pořizovali solární panely? K některým, některým z nich, kteří dneska jsou i třeba nazýváni solárními barony? Je to v pořádku? Podle mého názoru to v pořádku není.

A tím vysvětluji to, proč my jsme přijali doprovodné usnesení, ve kterém říkáme, že by to nemělo být tak, že my budeme schvalovat věci bez dostatku odborných podkladů, a doplňuji, bez dostatku veřejných odborných podkladů, aby tito lidé měli právo se podívat na to, proč dneska platí vyšší daň, než jim původně bylo slibováno. To se nestalo a je to zase naše další chyba. A další nespravedlnost, resp. jakási věc, která nepřispívá tomu, aby tato země mohla normálně a dobře fungovat, a my jsme to ministerstvu průmyslu a obchodu velmi důrazně říkali na zasedání našeho výboru.

Druhá věc, která se stala, je že my to všechno schvalujeme pod zbytečným tlakem, pod zbytečným tlakem, kdy jsme tlačeni – teď to rychle musíme udělat, a přitom to bylo možné udělat daleko dříve, bylo to možné udělat tak, že jsme mohli některé chyby v zákoně i opravit. Dnes nic nemůžeme opravovat, můžeme schvalovat. A to je další naše chyba.

A já se teď schválně vyhýbám tomu, čí je to chyba, a někdo možná po mně vystoupí a řekne: ale to je, pane senátore, chyba vaší strany zejména, tak co tady o tom mluvíte. A já o tom mluvím jako o obecné situaci a podle mne to k zarámování toho, co se dnes děje, patří.

To je moje vyjádření k tomu, co já si myslím o tomto zákoně a co si myslím o práci, která částečně náleží nám.

Druhá věc, která je pravdivá, je, že dopad na občany je neúnosný a že zřejmě zastropování maximálního příspěvku na kompenzaci obnovitelných zdrojů energie nikoliv na cenu megawatthodiny, je 495 Kč, a pokud bude nižší a ekonomika to umožní, bude to jedině dobře.

Ale zároveň si musíme uvědomit ještě jednu věc – omlouvám se, to jsem zapomněl – že stát v odborných podkladech, které nám poskytl, nám nikde neřekl, že v roce 2011, 2012 a 2013 těch 26 % tvoří zhruba 6 mld. Kč. Čili není pravda to, že stát by přispíval na obnovitelné zdroje částkou 11 mld. Kč, jak píše v tabulce, ale 11 mínus 6, čili 5 mld. Kč. A nikde v důvodové zprávě se nedočtete, že desetiprocentní výnos u části solárníků, kteří instalovali panely v roce 2010, bude nyní asi 2 mld. Kč. Čili to, o čem my se bavíme, jsou 2 mld. Kč ročně pro státní rozpočet, 10 %, kromě zastropování.

to jsou zase další věci, které vy musíte zjišťovat. Ono se to také týká toho, proč jsme si stěžovali, že nemáme dostatek odborných podkladů, a celé je to zase neprůhledné. A to není správné a my bychom se takto do budoucna chovat neměli, a pokud na to máme sílu, tak bychom ve svých výborech a v Senátu měli požadovat, abychom k věcem, které jsou tak důležité a tak citlivé a které ovlivňují nejen ekonomiku této země, ale i morálku a důvěru v tuto zemi, přistupovali maximálně konstruktivně a seriózně.

Tolik moje vystoupení. Na závěr ještě jednou opakuji, že po všech věcech a při všech věcech, které existují, nám dle mého názoru nezbývá nic jiného, než pro tento zákon hlasovat. Na druhé straně jsem chtěl, abychom hlasovali při tom vědomí, že to zdaleka není jen tak, že jsou tady nějací solární baroni, kteří někde něco ukradli, a že to je prostě tak, že na začátku bylo mnoho chyb ministerstva, různých vlád i zákonodárců. Děkuji za pozornost.

Přílohy