Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

18.03.2021

Praha, 7. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 48)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 11:34:39 - 11:41:32:

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, co se týká kvót na potraviny, tady, si myslím, bylo už všechno řečeno. A já se jen připojuji k těm, kteří si myslí, že by měly být ze zákona odstraněny.

Vrátím se krátce, spíše z věcného hlediska, ale ono to vždy všechno spolu souvisí, k záměru převést část kompetencí z hygienických stanic na SZPI. Řeknu vám tady takový krátký příběh, věřím, že si to každý z vás potom podle svého vyhodnotí. Já jsem dostal 5. března možná společně s vámi dopis od ústředního ředitele SZPI, pana Ing. Martina Klanici, ve kterém mi na čtyřech stránkách píše, že je nutné, abychom ten výborný pozměňovací návrh, který byl přijat v PS velkou většinou hlasů, schválili. Tak jsem ho vzal a poslal jsem ho k vyjádření na hlavní hygieničku. Pak jsem dostal 11. března dopis Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, který zase říká, že by bylo velmi dobré, kdybychom to nechali, jak to je a pozměňovací návrh pana poslance Birkeho nepřijímali. Tak jsem ho vzal a poslal jsem ho panu řediteli Klanicovi, aby mi ho také připomínkoval.

A dostal jsem odpovědi. Obě dvě shodou okolností 12. března. Nejdříve třístránkovou odpověď pana ústředního ředitele Martina Klanici na odborový svaz, který říká, že to může být, jak to je a že by na tom hygiena neměla být tak, že jí bude odebrána část kompetencí. A tam byla odpověď na tři stránky, že to je tak, že je to správně, jak to bylo v PS schváleno. A jsou tam zopakovány argumenty, které byly uváděny v prvním dopise, který jsem obdržel.

A pak jsem dostal, a to mě překvapilo a docela i potěšilo, odpověď od hlavní hygieničky, tenkrát ještě paní Jarmily Rážové, která rozebrala, asi ne ona, možná její pracovníci, na deseti stranách, takhle to vypadá, argumenty SZPI, proč by to mělo být u nich a ne na hygieně. A ke každému argumentu napsala reakci. A já nejsem odborník, takže mi z toho jen vyšlo, když jsem si ty reakce přečetl, teď to trošku zjednoduším, ale ono to je důležité pro to naše rozhodování, mně z toho vyšlo, že by vlastně vůbec nejlepší bylo, kdyby se to vrátilo před rok 2015, kdy to všechno dělala hygiena. Jen to vysvětluji, jak to z toho vypadá, když to čtete jako laik. Tzn. jinými slovy z hlediska té argumentace je to tak, že jsou tady dva státní orgány, které mají naprosto rozdílný názor na to, co dneska máme nebo nemáme schválit. A netají se jím a dokonce nás zásobují případně argumenty.

Co se mi z dá z argumentace hygieny nezpochybnitelné, jsou tři věci, a ty si myslím, že by mohly být zásadní. A já podle nich jsem se nakonec i rozhodl, co udělám. První je, že – a ta čísla nebyla zpochybněna – k žádnému sjednocení kontroly nedochází. Děje se jen to, že v současné době 45 000 zařízení kontroluje hygiena a 30 000 SZPI. A to, co se stane, je, že SZPI nebude kontrolovat 30 000, ale 60 000. A hygieně zůstane 15 000. Tzn. stále to zůstane tak, a z 15 000 budou 12 000 potravinářské provozy stravovací. Takže pořád tam zůstane dvojkolejnost, žádné sjednocení nenastává. Akorát kdo měl méně, teď bude mít více. A kdo měl více, teď bude mít méně. Takže to je první výsledek, který mi z toho vyšel. Případně předpokládám, že pan ministr může říci, že to třeba takhle není, ale takhle je to tady napsáno černé na bílém, já si nic nevymýšlím, nedělám ze sebe odborníka.

Druhá věc je, že to není tak, že by hygiena tam, kam bude chodit SZPI, nechodila. Bude tam chodit, protože SZPI na rozdíl od hygieny nedozoruje, tzn. může to dělat jen hygiena, problematiku kouření, pitné vody, pracovních podmínek a alimentárních onemocnění. To dělá vždycky hygiena, tzn. hygiena bude nadále chodit tam, kam bude chodit SZPI, protože problematiku kouření, pitné vody a alimentárních onemocnění, to jsou ty různé salmonely apod. prostě nekontroluje SZPI. Tzn. byrokracie neubude, budou tam zase oba dva subjekty. Tak to byl druhý poznatek, který jsem tam měl.

A třetí, který nevím, jestli je pravdivý, ale je tady napsán, že SZPI není odborně způsobilá provádět kontrolu osobní hygieny, což si myslím, že je důležité zejména ve stravovacích podnicích.

Takže tolik asi ode mě. Jinými slovy, myslím si, že když někdo chce něco měnit, a když někdo chce změnit to, jak budou kontrolovány provozy, a je jich třeba 30 000, že by to prostě mělo být aspoň připraveno tak, že nebudou dávat orgány, kterých se to týká, naprosto odlišná stanoviska. Z toho mi jednoznačně vychází jediné, co nám zbývá, nechat to, jak to je. A poprosit vládu, aby udělala nějaký vládní návrh, kde to bude všechno zdůvodněno, kde budou věci kladné i záporné na jednom papíru. My se potom rozhodneme a třeba potom budeme i pro to, aby to všechno dělala SZPI nebo aby to všechno dělala hygiena, ale podle mého názoru bychom takto neměli pracovat. Týká se to lidí, týká se to jejich pověsti, týká se to provozů, ve kterých jde o zdraví. A myslím si, že nejsprávnější bude, když to, co dneska funguje, já neříkám, že stoprocentně, ale když to, co dneska funguje, necháme fungovat, tzn. odstraníme pozměňovací návrh pana poslance Birkeho a dalších a necháme to, jak to je, dokud to někdo neudělá pořádně.

Děkuji za pozornost.