Zákon o pozemních komunikacích

14.08.2019

Praha, 11. schůze Senátu


Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tisk č. 127)

Neprošlo jazykovou korekturou, neautorizováno!

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 12:41:27 - 12:47:37:

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já normálně toho přednostního práva nevyužívám, teď jsem se ale přihlásil, jednak proto, že jsem chtěl vystoupit, jednak proto, že si dovolím, protože pan ministr je nový, mu říci, že tedy pokud si myslí, že něco je trošku jinak, než tady zaznělo, že může kdykoliv vystoupit, má přednostní právo. Ono by to možná pomohlo, protože já jsem se přihlásil poté, co tady vystupovala paní kolegyně senátorka Seitlová, a potom ještě další, s tím, že tvrdí, že nelze postihnout osobu, která jela po dálnici a neměla zaplacenou dálniční známku. Když jsem se podíval na ten bod 25, což je § 42 zákona, tak tam je napsáno v odst. 2, že řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 užije bez úhrady časového poplatku zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které není osvobozeno od zpoplatnění. To znamená, z toho rozhodně neplyne, že pokud někdo jede po dálnici, následně z ní sjede, bude zaznamenán kamerovým systémem, že neměl zaplacenou dálniční známku, že je osvobozen. Z toho plyne pouze to, že on má teoretickou možnost, což znamená, že by to musel být dvojnásobný lump, že by mohl říct, že vezl nějakou osobu, kterou když veze, tak potom je osvobozen. Samozřejmě to tvrdit může, v tom okamžiku dochází k situaci, kdy my říkáme, protože předpokládáme, že většina občanů ČR jsou lumpové nebo lidé, kteří jsou nečestní, tak je potřeba to udělat tak, abychom to proti všem těmto možným úhybným manévrům ošetřili, což se nikdy nedá, dostávám se do tohoto kolečka, které tady někdy sami kritizujeme. Pokud je to nějak jinak, tak já prosím pana ministra, aby to vysvětlil nebo řekl, že nemám pravdu, že to jde udělat ještě dál a dál. Já za sebe si myslím, že vždycky se potom může stát, že ten řidič bude říkat, že někoho vezl, bude ještě někým jiným nafocen, pak se ukáže, že nikoho nevezl, a pak by měl být zavřen. Jestli to máme dělat tak, že už dopředu budeme předpokládat, že všichni podvádějí, tak jsme ve světě, ve kterém já žít nechci. Opravdu mě překvapuje od některých, že takto své myšlenky vedou, když je znám z osobního života jinak. To je první věc.

Druhou věc, kterou jsem už řekl, když už jsem se přihlásil, je můj dotaz další na pana ministra, pokud se přihlásí a bude vysvětlovat, jestli existuje někde nějaký koncept nebo nějaká myšlenka, za co ten řidič tu dálniční známku platí. Řeknu, co mám na mysli. Já jsem si vždycky myslel, že dálniční známku platím proto, že je to na ty silnice, na stavbu těch silnic, na údržbu těch silnic. Nemyslel jsem si, že ji platím za to, že emituji nějaké vzácné nebo nějaké skleníkové plyny. Pokud by to bylo tak, jak říkám já, že tu známku platím za to, že když jedu po té silnici, tak ji opotřebovávám tím svým vozidlem, tak mi nedává moc logiku, proč jsou zvýhodňováni ti, co jezdí nějakým elektromobilem nebo třeba vozidlem na metan nebo biometan nebo vozidlem na zemní plyn stlačený, protože třeba v případě toho elektromobilu ta baterie je těžší než nádrž, v tom okamžiku to tření mezi vozidlem a tou silnicí je větší, to opotřebení tím elektromobilem třeba jednoho z mých kolegů je větší, než když jedu normálně dieselem. Samozřejmě, pokud by to bylo tak, že platím dálniční známku za to, abychom mohli snižovat emise skleníkových plynů, tak tomu rozumím, že platí, že ta známka bude levnější pro ty, co jedou tím elektromobilem. Takže se ptám, jak to má filozoficky ministerstvo dopravy nastaveno, protože mě to zajímá. Já osobně bych byl spíše pro to, abychom daňově zvýhodnili ty, co jezdí auty, která emitují méně skleníkových plynů. A nikoli za to, že jedou po dálnici. Co chudák ten, co má elektromobil a nejezdí po dálnici? Co s ním? On nemá být zvýhodněn jenom proto, že nejezdí po dálnici? Nebo by si taky zasloužil stejný přístup? Čili jaký je to rovný přístup k občanům vlastnících elektromobil, když těm, co jezdí po dálnici, protože zrovna jako já jezdí většinou cestu Jihlava-Praha, slevňuji dálniční známku, a ti, co jezdí z Jihlavy do Znojma, přijedou po jedničce, mají taky elektromobil, tak žádnou slevu nemají na něco dalšího a tak dále. Já se ptám, proč toto děláte, proč teď navíc ještě zavádíte další úlevy, které se týkají zemního plynu a týkají se ještě biometanu, a co ten chudák, co si koupil vozidlo, a nechal si ho předělat na LPG a jede po dálnici, pane ministře, co ten tedy? Má to předělané na LPG za své vlastní peníze, najel na dálnici, má stejné emise jako ten, kdo ho má na zemní plyn, nebo ten, kdo ho má na biometan, a nemá slevu. Protože vy jste tam dali jenom biometan, dali jste tam jenom zemní plyn, už jste tam nedali LPG. Proč jste toto udělali? Oni jsou horší, ti, co si to nechali opravit na LPG? Jakou to má logiku? Podle mě žádnou. Myslím si, že bychom to takto dělat neměli, čili se ptám znova, dvě otázky. První: Jaký smysl má dálniční známka? Dneska je filozofie její placení. Druhý: Když ten její smysl je takový, aby byli zvýhodňováni ti, co mají menší emise, například CO2, tak proč tedy jenom někteří, s některými auty, jiní s jinými auty nikoliv. To je ta druhá věc. A třetí jenom, souhlasím s tím, co tady říkal pan senátor Čunek, ten jeho návrh se mi líbí, třeba mě i mrzí, že jsme na to nepřišli my.

Děkuji.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:12:32 - 13:16:48:

Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, zase nazpátek dva dotazy. Jeden, protože jsem na něj nedostal odpověď. Pane ministře, já se chci zeptat, proč podporujete v tomto zákoně slevy pro elektromobily, automobily na vodík, automobily na zemní plyn, automobily na biometan, když peníze, které platíme za dálniční známku, jsou určeny pro opravy a údržbu silnic? To znamená, je to tak, že tato auta z hlediska opotřebování těchto silnic jsou na tom tak, že nijak méně tyto silnice neopotřebovávají. Proč nejdete tím směrem, že například stát bude hradit část povinného ručení nebo já nevím, něco jiného? Proč to děláte tímto způsobem, který nemá logiku z hlediska toho, na co je ten poplatek, jak vy jste popsal, určen, a nemá ani logiku z hlediska toho, kdo z majitelů elektromobilů je nebo není osvobozen, respektive zvýhodněn, protože může být majitel elektromobilu, který jezdí jenom mimo dálnice, a může být majitel elektromobilu, který jezdí po dálnicích. Proč toto v tom zákoně takhle nelogicky je? A zejména proč vy to podporujete? Když odpovíte, že to děláte jenom proto, aby prošly ty jiné dobré věci, tak tomu budu rozumět. Akorát to bude svědčit o tom, že vláda nepracuje, jak by měla pracovat, a ti úředníci. To je první otázka.

Druhá otázka, opravdu se teď musíme skoro asi omluvit paní kolegyni Seitlové, prostřednictvím pana předsedajícího, vy to opravdu myslíte vážně, že v tuto chvíli navrhujete, abychom schválili systém, který neumí, ten zákon to umožňuje, ale ten systém neumí zaevidovat člověka, který nemá zaplacenou známku na dálnici a následně, až sjede z dálnice, tak mu prokázat, že jel po dálnici, aniž by měl zaplacenou známku a pokutovat ho? Vy říkáte, že to neumíte? Že to vůbec neumí ten systém, který dnes začne fungovat, až nabude zákon účinnosti. Ten to neumí. Vy nemluvíte o tom, že by se mohl vymlouvat na osobu handicapovanou apod. Vy jste se vyjádřil tak, že to vůbec vlastně není možné, že to neumíme. Takže my tady dnes vlastně lidem říkáme: "Chceme zavést systém, který když ujedete z dálnice a nebudete mít zaplaceno a někdo vás chytí na dálnici, tak my neumíme prokázat, že jste jel po dálnici a neměl jste zaplacenou elektronickou dálniční známku, tudíž se nebojte, nikdo vás nebude pokutovat." To je jiný případ, než o kterém mluvil pan senátor Nytra. Tam já vás budu obhajovat, že si nemyslím, že je nutné za každou cenu, abychom postihovali i ty, kteří se potom mohou nějak vymluvit, protože není možné lidem věřit. To je úplně jiný případ. To je nějaká jiná debata. Ale já se fakt ptám, jestli jste opravdu tak odvážný jedinec, který sem přijde a řekne, že je dobré zavést elektronické dálniční známky, přestože když někdo sjede z dálnice a nebude ji mít a my víme, že ji nemá, tak my ho neumíme zpokutovat. Odpovězte, prosím vás, jasně na tu věc, jasně. Pokud to je tak, že to fakt neumíme, tak to je takový důkaz neschopnosti a nečinnosti této vlády a sestavování zákonů, že snad už ani lepší být nemůže. To je můj druhý dotaz a prosím, vyjádřete se k tomu jednoznačně a srozumitelně. Jednoznačně a srozumitelně.

A můj třetí dotaz říká, že to vůbec nechápu, pokud odpovíte, protože já si myslím, že pokud někoho zjistím na dálnici, že jede víc než 150, tak ho vyfotím a naměřím radarem a zastavím ho někde mimo dálnici, že ho normálně mohu pokutovat, protože jsem ho na té dálnici nechytil. A přesto vy říkáte, že toto možné je. A toto s dálniční známkou možné není?

Děkuji za pozornost.

Audiozáznam vystoupení

Videozáznam vystoupení

Kontext vystoupení

čas 13:25:17 - 13:26:26:

Já se omlouvám, že vystupuji potřetí, všem, ale já tomu pořád nemůžu uvěřit. Takže ještě jednou, pane ministře, dotaz. A prosím, uveďte ano/ne. Jedu po dálnici, a nemám zaplacenou elektronickou dálniční známku. Policie, kterou jsem minul, dostala informaci, že nemám zaplacenou dálniční známku. Vydá se za mnou, začne blikat. Já ji vidím, ale nevím, že jde po mně. Odbočím z dálnice, protože jsem zrovna u výjezdu. Ona mě ta policie vidí, má tu informaci. Sjel jsem z dálnice, policie mě dojede. Jsem 300 m od dálnice, nebo 0,5 km. Policie zastaví moje auta, a vy říkáte, teď se na to ptám, že mě už nebude pokutovat za to, že nemám zaplacenou elektronickou dálniční známku.

Prosím, vykašleme se na ZTP a ZTP/P atd. Tohle je můj dotaz. Opravdu to je tak, ten zákon je napsán tak, že toto je možné? To, co jsem popsal. Prosím jenom ano, nebo ne, nic jiného. Děkuji.